Forskel mellem versioner af "Mogens Scott-Hansen"

2.414 bytes fjernet ,  for 2 år siden
m
Forkortelse af stoffet
m (Datomærker notabilitet-skabeloner)
m (Forkortelse af stoffet)
}}
 
'''Mogens Scott-Hansen''' '''(Scott)''' er født i [[Assens]] på [[Fyn]] i 1929. Han, dødedød i [[Ulkebøl]] på [[Als]] i 2004. Scott er kendt for sit enormemeget arbejdestore ulønnede pionerarbejde med at registrere og formidle den glemte og delvis forsvundne tyske forsvars-stilling fra [[1. verdenskrig]], [[Sikringsstilling Nord]]. Stillingen blev bygget af den kejserlige tyske hær i årene 1916 til 1918 i det daværende [[Nordslesvig]]. Den strækker sig fra [[Årøsund]] ved [[Lillebælt]] til [[Rømø]].
== Scotts baggrund ==
Scott var søn af en skolelærer, og fattede tidligt interesse for historie. Både den nære og verdenshistorien. HansSom storesyv-årig forbilledeflyttede varScott damed ogsåfaderen fratil den[[Odense]], verdenshistoriskehvor scenehan -boede [[Winstonde Churchill]]næste 18 år.
 
Som syv-årig flyttede Scott med faderen til [[Odense]], hvor han boede de næste 18 år. Han blev opdraget efter de gammeldags, borgerlige dannelsesidealer. Han fik en god kulturel og historisk baggrund af sin far som han beskriver som ”et højt begavet og nobelt åndsmenneske, for hvem det med en kombination af disciplin og udstrakt frihed lykkedes at bibringe en evig nysgerrighed og en dyb respekt for den klare tanke”.
 
Den historiske interesse udmøntede sig i, at teenageren Scott to gange lånte begge bind af Winston Churchills ”Den Store Krig” på biblioteket, da alle talte om en eventuel en kommende krig Bestemt ikke normal ungdomslitteratur, men afgjort medvirkende til at forme den unge mand.
 
Scott udviste under besættelsen en mere end almindelig nysgerrighed. Om det skyldtes en ubevidst forståelse af, at oplevelser i nuet er morgendagens historie, eller blot hans udprægede nysgerrighed skal være usagt, men den unge mand var konstant på farten for at se og opleve mest muligt. Faderen støttede ham i dette, for som faderen sagde ”Der blev skrevet historie – og så måtte de lære at dukke sig”. Dette førte til at Scott udførte små opgaver som f.eks. kurer- og skygningsopgaver for modstandsbevægelsen.
 
Scott forlod gymnasiet i utide kort før eksamen og gik stedet 4 år i lære. I 1955 dimitterede han som maskiningeniør fra Odense Maskinteknikum.
 
Via forskellige kortere ansættelser, bl.a. på [[Rolfsted Sogn|Hudevad Radiatorabrik]], fik han i 1969 ansættelse som ingeniør på [[Danfoss]] på [[Als]].
 
== Hans første møde med Sikringsstilling Nord ==
[[Fil:Sikringsstilling Nord. Observationsbunker på Store Borgbjerg.jpg|thumb|Bunkeren på Store Borgbjerg 2017|175x175px]]
I 1942 havde den da 12-13 årige Scott første gang stiftetdele bekendtskab medaf [[Sikringsstilling Nord]].
 
Det skete på en cykeltur fra Odense til [[ringridning]] i [[Sønderborg]] sammen med sin far. Faderen havde hørt om rester af en let tysk forpoststilling fra 1. verdenskrig, der skulle ligge nord for det tyske mindretals samlingspunkt ved [[Bismarck-tårn|Knivsbjerg]] syd for [[Åbenrå]].
 
De fandt den på vejen og de så en større betonbygning med meter tykke ydervægge. Det var observationsbunkeren på Store Borgbjerg. Begge var de tilstrækkeligt militærhistorisk velbevandret til at undre sig over, hvad denne massive bygning havde med let forpoststilling eller let feltbefæstning at gøre. Med dette indtryk fortsatte de til Sønderborg. Efterfølgende forsøgte den unge Scott at søge oplysninger om anlægget på biblioteket, men der fandtes intet, og efterfølgende gik oplevelsen i gemme – men ikke glemmebogen.
 
== Interessen vågner igen ==
I forbindelsen med ansættelsen på Danfoss var Scott flyttet til [[Guderup]] på Als. Kort inden varDa han blevetnu skilt,var ogkommet datil han i den forbindelse følte sig lidt ensom og deprimeret,området faldt tankerne igen på det gamle tyske anlæg han havde set i 1942. Og hvad var nu mere oplagt end at adsprede de tunge tanker med at søge oplysninger om dette, nu han alligevel var i landsdelen. Dog måtte han igen, efter en del søgen og spørgen sig for erkende, at der tilsyneladende intet var at finde. Historisk var anlægget både væk og glemt.
 
I 1975 gjordeblev en kollega på Danfoss ScottScottScott opmærksom på nogle artikler om Sikringsstilling Nord i [https://www.graenseforeningen.dk/institut-sonderjysk-lokalhistorie.html Sønderjysk månedsskrift]. De var skrevet af [[Ulrich Holstein-Holsteinborg|Ulrich greve Holstein]] og [http://www.famosweb.org/arkiv/10-3/node12.html dr. phil Thøger Bang.]
I mellemtiden mødte han gemmen Ulkebøl Amatørteater sin kommende hustru og senere nærmeste hjælper Mette. Hun var på dette tidspunkt folkeskolelærer i Kær.
 
Her var den overordnede historie beskrevet, og Scott opdagede at det faktisk drejede sig om et enormt anlæg med hundredevis af konstruktioner, og ikke blot "en let forpoststilling".
I 1975 gjorde en kollega på Danfoss Scott opmærksom på nogle artikler om Sikringsstilling Nord i [https://www.graenseforeningen.dk/institut-sonderjysk-lokalhistorie.html Sønderjysk månedsskrift]. De var skrevet af [[Ulrich Holstein-Holsteinborg|Ulrich greve Holstein]] og [http://www.famosweb.org/arkiv/10-3/node12.html dr. phil Thøger Bang.]
 
Her var den overordnede historie beskrevet, og Scott opdagede at det faktisk drejede sig om et enormt anlæg med hundredevis af konstruktioner, og ikke blot "en let forpoststilling".
 
[[Fil:Sikringsstilling nord, Gammelskov batteri.jpg|left|thumb|137x137px|Det sprængte Gammelskov Batteri]]
SamtidigArtiklerne rummede artiklerne til Scotts store glæde også nogle kildehenvisninger. En rekognosceringsrapport lavet af 8 pionerofficerer i 1921 samt en rapport over sprængningerne af de fleste anlæg i årene 1922-1926. NuHer fik han et godt udgangspunkt, da han her både fik bekræftet eksistensen og fik, indsigt i både stillingens forløb og en rimelig beskrivelse af de enkelte anlæg.
 
Og det var i sandhed et glemt anlæg han havde fundet. Efter det forskellige skyts var afhentet af tyskerne i 1919, foretog den danske hær en meget hastig recognoscering i 1921 med henblik på senere bortsprængning. ManDanmark ønskede ikke en stærk nordvendt stilling i sin sydlige baghave. Samtidig var stemningen efter genforeningen ikke for en bevarelse af tidligere tyske militære anlæg.
 
I årene 1922- 1926 gennemførtes en lang række sprængninger af anlæggene, og de forholdsvis få og små tilbageværende anlæg blev taget i brug som viktualierum og kartoffelkældre. I Tyskland var alle spor slettet efter det tyske militærarkiv brændte efter et engelsk luftangreb i 1944. Stillingen gled så at sige ud af både dansk og tysk historie.
 
== Arbejdet med stillingen begynder ==
Med kopier af rapporterne begyndte Scott straks i 1975 at søge og registrere anlæggene fra øst mod vest tværs over [[Sønderjylland]]. En enorm opgave, der dog hurtigt viste sig at at blive endnu større end han havde forestillet sig. DetDer var op mod femni hundrede anlæg, nogle synlige, nogle tildækkede eller sprængte. Scott villesatte sig for at finde og registrere dem alle. De betydelige kilder var de lokale lodsejere der havde nogle af de gamle anlæg på deres jorder og de nu ældre mennesker, der søm børn og unge havde færdedes mellem anlæggene. Specielt drengene havde været interesseret. De havde fået forholdsvis lang snor af denDen tyske bevogtning, derbetragtede åbenbarttilsyneladende ikke betragtedenysgerrige demdrenge som nogen større sikkerhedsrisiko.
 
Ud over at finde, opmåle og registrere de enkelte anlæg, begyndte Scott nu også et kæmpe projekt med at interviewe disse vidner og dermed samle et stort førstehåndsmateriale. I sidste øjeblik, for disse vidner var langt oppe i årene. Som Scott selv udtrykte det "arkiver består, men vidner forgår."
 
OverHan optog over 700 interviews blev optaget på bånd, hvilket blev et meget væsentligt bidrag til historieskrivningen.
 
== Fuldtidsarbejde ==
[[Fil:Sikringsstilling Nord, Scott i felten.jpg|left|thumb|219x219px|Scott i felten|alt=]]
Det blev snart klart for både Scott og hans hustru Mette Sarus Scott-Hansen, at fuldtidsarbejde som ingeniør på Danfoss om dagen og tilværelsen som pioner og ildsjæl i Sikringsstiling Nord om aftenen og natten var for voldsom. I 1978 opsagde han derfor, på opfordring af hustruensin hustru Mette, sit ingeniørjob på Danfoss op, for at hellige sig opgaven helt ogfuld tid, uden nogen form for fuldtindkomst. De indstillede sig nu på daglig smalhals, da de fremover kun villeat have hustruens indkomst som folkeskolelærer at leve for.
 
[[Fil:Sikringsstilling Nord, Scott med bombesøgeren.jpg|alt=|thumb|243x243px|Scott med bombesøgeren]]
Med hele døgnet til rådighed blev arbejdet blev nu systematiseret,
Arbejdet blev nu systematiseret. Scott var klar over at vidnerne var en særdeles vigtig kilde. Samtidig var han også bevidst om, at det nok hastede. Øjenvidnerne var mindst 70 var år gamle - ofte ældre. De måtte formodes at forsvinde indenfor overskuelig tid. Det ene interview førte til det næste, og der var rigeligt t se til og holde styr på.
 
Da der ikke var meget økonomisk råderum, konstruerede ingeniøren Scott forskellige sindrige hjemmemodificerede maskiner og instrumenter. Samtidig kunne han trække på et stort netværk. Bl.a. lånte han en militær bombesøger på en nærliggende flyvestation. Denne kunne registrere metal, og dermed armerings-jernene i en sprængt og begravet bunker i op til otte meters dybde.
 
Sideløbende afholdt Scott et stort antal fordrag og rundvisninger. Disse var medvirkende til bevidstgørelsen af anlægget historie og de enkelte anlægs betydning. En del anlæg blev hermed reddet fra ødelæggelse. Nogle lodsejere begyndte endda selv at vise gæster rundt i deres egne små anlæg. Samtidig var foredragende medvirkende til at skabe forbindelse til nye vidner og flere interviews.
 
Efterhånden kom hustruen også med i arbejdet. Hun passede båndoptageren under interviews med vidner og skiftede billeder på dias-fremviseren under foredragene. I takt med hun ophørte på arbejdsmarkedet, deltog hun også i stigende grad også i feltarbejdet.
I slutningen af 1990-erne fik Scott konstateret [[alzheimer]], og han døde i 2004. Han nåede i 1992 at udgive bogen "Sikringsstilling Nord" i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.
[[Fil:SikringNord.JPG|thumb|193x193px|Skiltning til anlæg]]
Han efterlod sit store og omfattende livsværk, men allerede under Scotts sygdom var de nærmeste samarbejdspartnere begyndt at forberede en bevaring.
Han efterlod sit store og omfattende livsværk, som hans hustru og nærmeste hjælper Mette nu var efterladt med. Hun følte sig tynget af ansvaret. Men allerede under Scotts sygdom var de nærmeste samarbejdspartnere begyndt at forberede en bevaring. En del af arkiverne blev erklæret bevaringsværdigt, og de findes i dag i digitaliseret form på Institut for Sønderjysk Lokalhistorie (ISL) i Åbenrå. Blandt dette materiale er lydfilerne fra de mange interviews.Scotts øvrige arkiver og mange af hans konstruktioner blev til Mettes lettelse overført til den nystiftede [http://www.sikringsstillingnord.dk/ Støtteforening for Sikringsstilling Nord] i 2014. Foreningen er hjemmehørende i [[Agerskov]] og opbevarer i en lille udstilling Scotts arkiver, hans sindrige instrumenter og ikke mindst originalerne af hans over 700 vidneafhøringer.
 
Han efterlod sit store og omfattende livsværk, som hans hustru og nærmeste hjælper Mette nu var efterladt med. Hun følte sig tynget af ansvaret. Men allerede under Scotts sygdom var de nærmeste samarbejdspartnere begyndt at forberede en bevaring. En del af arkiverne blev erklæret bevaringsværdigt, og de findes i dag i digitaliseret form på Institut for Sønderjysk Lokalhistorie (ISL) i Åbenrå. Blandt dette materiale er lydfilerne fra de mange interviews.Scotts øvrige arkiver og mange af hans konstruktioner blev til Mettes lettelse overført til den nystiftede [http://www.sikringsstillingnord.dk/ Støtteforening for Sikringsstilling Nord] i 2014. Foreningen er hjemmehørende i [[Agerskov]] og opbevarer i en lille udstilling Scotts arkiver, hans sindrige instrumenter og ikke mindst originalerne af hans over 700 vidneafhøringer.
===Fredning===
Allerede i 1992 blev stillingens største anlæg, det sprængte [https://www.openstreetmap.org/node/1323322827#map=19/55.14713/9.16997 Gammelskov Batteri], fredet i forbindelsen med fredningen af Gammelskov mose.
Først i årene 2016-2017 blev alle de enkelte anlæg fredet. Dette skete blandt andet på baggrund af Scotts omfattende registreringer.
 
En del anlæg ligger på privat grund, men der er etableret trampestier til dem. Der er opsat vejvisningsskilte til de enkelte anlæg
 
== Litteratur ==
205

redigeringer