Ente lente

Medlem siden 8. januar 2014
5.107 bytes tilføjet ,  for 2 år siden
nyt bogkoncentrat
m (tilf. og oprydn.)
(nyt bogkoncentrat)
____________________________________________________________
 
'''nyeste tilføjelser:'''<br>
 
=='''Bogkoncentrater:'''==
 
Christiansen, Freddy Bugge og Fenchel, Tom. 2009. Evolution, Den forudsigelige vilkårlighed.<br>
 
Livets udvikling er uden mål, og mennesket er derfor ikke det ypperste resultat af en lang forædlingsproces.<br>
 
S16 Selektion eller udvalg er i virkeligheden elimination af individer der klarer sig dårligt.
S19 man arver ikke egenskaber men man arver gener.
S20 Selektion virker på den arvelige variation som er til stede og evolutionen følger derfor ”de forhåndenværende søms princip” Alene af den grund har evolutionen altid et stærkt element af tilfældighed.
S38 (….) ukorrekt antagelse, nemlig at evolutionen nødvendigvis medfører øget kompleksitet. (….) faktisk trives amøber jo glimrende den dag i dag.
S50 evolutionens gang er fuld af tilfældighed og uforudsigelighed, så det er muligt at livets opståen var en usandsynlig begivenhed.
S55 (….) Det kan ske helt tilfældigt (….) at bakteriers gener efterhånden er overført til værtens kromosomer (….) hvis de finder vej til cellekernen, kan det inkorporeres i et kromosom.
s66 (fejl kopiering)
S88 ændringer af kvantitative karakterer (….) som tilfældigvis i det lange løb giver højere antal (ex. pigge hos hundestejlen).
S97 Lemarck (om erhvervede egenskabers arvelighed)
s106 Blaffereffekt (….at) gener, som tilfældigvis sad på kromosomet, hvor mutationen skete, bliver trukket med til højere hyppighed.
S112 Genetiske tilfældigheder .. mutationer der er tilfældige og retningsløse. Dertil overkrydsning (ved celledeling og deling af den dobbelte mængde kromosom, der) kan kombinere varianter på nye måder. Hvilke æg og sædceller der får lejlighed til at smelte sammen og danne en zygote, er også tilfældigt.
En helt anden type af tilfældigheder beror på ændringer i miljøet. Tilpasning begrænses af det eksisterende (….) egenskaber og omgivelser sætter grænser for hvorledes den fremtidige evolution vil kunne forløbe.
S 113 (….) nødvendigt at vente på en mutation som kunne løse problemet, men så simpel er verden kun set i bakspejlet. (…høj) dødelighed rammer tilfældigt og næste generation er valgt tilfældigt blandt de æg, som forældrene lagde. (….) kun to ud af hundrede mutationer, som øger fitness med 1%, etableres i populationen, resten tabes på grund af rene tilfældigheder.
S 114-116 Genetisk drift (tilfældig)
S119 :Den molekylære genetik har endegyldigt vist, at alle nulevende organismer er beslægtede og at erhvervede egenskaber ikke kan påvirke arvelige egenskaber og at mutationer er tilfældige og blinde i den betydning, at deres effekt ikke afhænger af hverken miljø eller organismens behov for overlevelse – men de indgår som varianter af et gen i den arvelige variation, som er evolutionens råmateriale.
s147 Signaler (imellem to køn) er konservative, og ikke mindst tilfældigheder er nødvendige, for at en population fx kan skifte fra et duftstof (signal) til et andet. De forskellige genetiske kilder til tilfældighed påvirker derfor umiddelbart evolutionen. Næsten neutrale signal ændringer kan med tiden føre til tilfældig drift af systemet.
S152 skrammel (junk ) DNA (fejl) der er neutralt, ophobes (som PC virus) gennem tiden (tilgang større end afgang/ reparation) og placerer sig tilfældigt.<br>
 
Kønnnet formering<br>
 
S165 andre steder er alle stuefluer xx da et y kromosom er hoppet over på et x som så virker som om det var et y. det nye y kromosom har, måske ved tilfældigheder, opnået højere hyppighed, og det oprindelige y-kromosom er tabt fra populationen. Søskende flokke med kun eet køn – rent tilfældigt.
Forgreninger i livets træ
S173 (….) de primære mekanismer (for artsdannelse) har et element af tilfældighed
s181 tilfældig genetisk drift
s186 enhver population med endelig størrelse uddør før eller siden pga. tilfældigheder ”Mullers skralde”. Mutationer med svag negativ effekt på ”egnethed” optræder lidt oftere end dem med positiv effekt.
Mennesket og evolutionen
S188 udviklingslærens uforudsigelighed .. grundlaget for evolutionære ændringer er mutationer, som er retningsløse og tilfældige ændringer af arvemassen. De danner den genetisk variation, som er årsag til variation i overlevelse og frugtbarhed. (….) ydre betingelser arters dannelse og forsvinden. Klimaet historiske varietet voldsom temp. perioder, bjergkæder, vulkaner . Alt sammen påvirker det evolutionens gang og selvom nogle har en vis forudsigelighed, så vil de biologiske effekter ofte have helt vilkårlige sider.
s190 moderne forædling (husdyr) (….) stadig overvejende baseret på variationer der skyldes tilfældige mutationer. Med genteknologi....
s198 Det nye svinevirus er tilfældigvis i stand til at smitte fra menneske til menneske.
S198 HIV viser en unik tilpasning til livet som parasit, og denne tilpasning er ikke fremkommet ved naturlig selektion, men ved en ren tilfældighed.
____________________________________________________________
____________________________________________________________<br>
 
Derfor sker mirakler, mærkelige sammentræf og usædvanlige hændelser hver dag.
448

redigeringer