Forskel mellem versioner af "Slaget ved Kap Esperance"

m
bot: indsæt skabelon autoritetsdata; kosmetiske ændringer
m (bot: indsæt skabelon autoritetsdata; kosmetiske ændringer)
 
{{Felttoget på Salomonøerne}}
 
'''Slaget ved Cape Esperance''' også kaldet '''Andet slag ved Savoøen''' fandt sted den [[11. oktober|11.]] – [[12. oktober]] [[1942]] og var et søslag i [[Stillehavskrigen]] under [[2. verdenskrig]] mellem den [[kejserlige japanske flåde]] og [[United States Navy]]. Slaget var det andet af fire større flådeslag under [[slaget om Guadalcanal]] og fandt sted ved indsejlingen til sundet mellem [[Savoøen]] og [[Guadalcanal]] i [[Salomonøerne]].
 
Om aftenen den 11. oktober sendte japanske flådestyrker ved Salomonøerne under kommando af [[Gunichi Mikawa]] en stor konvoj med forsyninger og forstærkninger til styrkerne på Guadalcanal. Konvojen bestod af to flyvebådetendere og 6 destroyere og var under kommando af [[kontreadmiral]] [[Takatsugu Jojima]]. Samtidig, men i en selvstændig operation, skulle tre tunge krydsere og 2 destroyere under kommando af kontreadmiral [[Aritomo Gotō]] bombardere de allieredes flyveplads på Guadalcanal – [[Henderson Field]] med det formål at ødelægge allierede fly og flyvepladsens faciliteter.
 
Kort inden midnat den 11. oktober opfangede en amerikansk styrke bestående af 4 krydsere og 5 destroyere og under kommando af kontreadmiral [[Norman Scott (admiral)|Norman Scott]] Gotōs styrke da den nærmede sig Savoøen nær Guadalcanal. Japanerne blev overrasket og Scotts skibe sænkede en af Gotōs krydsere og en af hans destroyere, mens de kraftigt beskadigede en anden krydser og sårede Gotō dødeligt. Derved tvang de resten af Gotōs skibe til at opgive bombardementet og trække sig tilbage. Under kampen blev en af Scotts destroyere sænket mens en krydser og endnu en destroyer blev stærkt beskadiget. I mellemtiden gennemførte den japanske forsyningskonvoj losningen af tropper og forsyninger på Guadalcanal og indledte tilbageturen uden at blive opdaget af Scotts styrke. Senere om morgenen den 12. oktober vendte fire japanske destroyere fra forsyningskonvojen om for at hjælpe Gotōs beskadigede skibe under tilbagetrækningen. Luftangreb af amerikanske fly fra Henderson Field sænkede to af disse destroyere senere på dagen.
 
Som ved de tidligere søslag omkring Guadalcanal var resultatet af slaget strategisk uafgjort, idet hverken japanerne eller amerikanerne opnåede kontrol med farvandet omkring Guadalcanal som følge af dette slag.
[[Fil:RabaulStrategicArea.jpg|thumb|right|Salomonøerne i det sydlige stillehav. Den japanske base ved Rabaul ligger i øvre halvdel til venstre. Guadalcanal (for neden til højre) ligger sydøst for "renden", den rute som blev anvendt under japanske "Tokyo Express" missioner.]]
 
På grund af den store koncentration af japanske overfladekrigsskibe og deres velplacerede logistiske base i Simpson Harbor ved Rabaul og deres sejr i slaget ved Savoøen i begyndelsen af august havde japanerne opnået operativ kontrol over farvandene omkring Guadalcanal om natten, men ethvert japansk skib, som var indenfor rækkevidde af de amerikanske fly på Henderson Field i dagslys – godt 300 km – var i fare for ødelæggelse ved luftangreb. Denne situation havde varet i månederne august og september 1942. Tilstedeværelsen af admiral Scotts eskadre ved Kap Esperence udgjorde den amerikanske flådes første store forsøg på at vriste den operative kontrol om natten væk fra japanerne.<ref>Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 113–114.</ref>
 
Det første forsøg fra den japanske hær på at generobre Henderson Field blev gjort den 21. i [[slaget ved Tenaru]] og det næste var [[Slaget ved Edson's Ridge]], fra [[12. september|12.]] – [[14. september]]. Begge slog fejl.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 141–143, 156–158, 228–246, & 681.</ref>
[[Fil:Rear-Admiral-Norman-Scott-i02454.jpg|thumb|left|upright|Den amerikanske kontreadmiral [[Norman Scott (admiral)|Norman Scott]].]]
 
For at beskytte transportskibene, som medførte 164. infanteriregiment til Guadalcanal gav Ghormley Task Force 64 (TF&nbsp;64), der bestod af de fire krydsere USS ''San Francisco'', ''Boise'', ''Salt Lake City'' og ''Helena'') samt de fem destroyere (USS ''Farenholt'', ''Duncan'', ''Buchanan'', ''McCalla'' og ''Laffey'') under kommando af kontreadmiral [[Norman Scott (admiral)|Norman Scott]], ordre til at opspore og bekæmpe ethvert japansk skib, som nærmede sig Guadalcanal og truede konvojen. Scott gennemførte en natkampsøvelse med sine skibe den 8. oktober og gik herefter i stilling syd for Guadalcanal nær [[Rennell Island]] den 9. oktober for at afvente besked om japanske flådebevægelser mod de sydlige Salomonøer.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 16 and 19–20; Frank, ''Guadalcanal'', p. 295–297; Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 148–149; og Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p. 225.
Da ikke alle Task Force 64's krigsskibe var til rådughed fik Scotts styrke betegnelsen Task Group 64.2. De amerikanske destroyere var fra 12 eskadre under kommando af [[kommandør]] Robert G. Tobin på ''Farenholt''.</ref>
 
Som led i forberedelserne til oktoberoffensiven planlagde staben for den japanske viceadmiral [[Gunichi Mikawa]]s 8. flåde, der havde hovedkvarter i Rabaul, en stor og vigtig Tokyo Express mission, der skulle løbe af stabelen om aftenen den 11. oktober. ''Nisshin'' skulle sammen med flyvebåds hangarskibet ''Chitose'' og overføre 728 soldater, 4 store 15 cm haubitser, 2 75 mm feltkanoner, en antiluftskytskanon og et stort udvalg af ammunition og andet udstyr fra den japanske flådebase på [[Shortlandøerne]] og Buin på [[Bougainville]] til Guadalcanal. Seks destroyere, heraf fem med tropper om bord skulle ledsage ''Nisshin'' og ''Chitose''. Forsyningskonvojen, som blev kaldt "forstærkningsgruppen" af japanerne var under kommando af kontreadmiral [[Takatsugu Jojima]]. Samtidig men i en anden operation skulle de tre tunge krydsere i krydser division 6 — ''Aoba'', ''Kinugasa'' og ''Furutaka'' under kommando af kontreadmiral [[Aritomo Gotō]] bombardere Henderson Field med særlige eksplosive granater med det formål at ødelægge Cactus Air Force og flyvepladsens faciliteter. To destroyere ''Fubuki'' og ''Hatsuyuki'' ledsagede krydserne. Da amerikanske flådeskibe endnu ikke havde forsøgt at gribe ind mod Tokyo Express missioner til Guadalcanal, ventede japanerne heller ikke modstand fra den amerikanske overfladeskibe denne gang.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 295–296; Hackett, ''HIJMS Aoba: Tabular Record of Movement''; Cook, ''Cape Esperance'', p. 31 og 57; Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 149–151; D'Albas, ''Death of a Navy'', p. 183; og Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p. 226. ''CombinedFleet.com'' siger, at Jojima havde kommandoen over forstærknings konvojen. Andre kilder siger imidlertid, at det var skibschefen på ''Nisshin'', er havde kommandoen og at Jojima ikke var tilstede. Jojima kan have givet konvojen ordrer fra et andet sted i Salomonøerne eller fra Rabaul.</ref>
 
== Slaget ==
Kl. 8 den 11. oktober afsejlede Jojimas forstærkningsgruppe fra [[Shortlandøerne]] på deres 400 km lange tur ned gennem "revnen" til Guadalcanal. De 6 destroyere, der ledsagede ''Nisshin'' og ''Chitose'' var ''Asagumo'', ''Natsugumo'', ''Yamagumo'', ''Shirayuki'', ''Murakumo'' og ''Akizuki''. Gotō afsejlede fra Shortlandøerne mod Guadalcanal kl. 14 samme dag.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 31–32 og 57; Frank, ''Guadalcanal'', p. 296; Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 150–151; og Hackett, ''IJN Seaplane Tender'' Chitose.</ref>
 
For at beskytte forstærkningsgruppen under overfarten til Guadalcanal mod Cactus Air Force planlagde det 11. japanske luftvåben, der havde base i Rabaul, [[Kavieng]] og Buin at gennemføre to luftangreb på Henderson Field den 11. oktober. En gruppe på 17 [[Mitsubishi A6M|Zero jagere]] overfløj Henderson Field lige efter middag men kom ikke i kamp med nogen amerikanske fly. 45 minutter senere ankom den 2. bølge, som bestod af 45 [[Mitsubishi G4M|Betty]] bombefly og 30 Zeroer til Henderson Field. I det efterfølgende luftslag med Cactus Air Forve blev en Betty og to amerikanske jagere skudt ned. Selv om de japanske angreb ikke gjorde større skade, forhindrede de bombefly fra Cactus Air Force fra at finde og angribe forstærkningsgruppen. Mens forstærkningsgruppen sejlede ned gennem "revnen" blev den beskyttet af 11. luftflådes Zeroer fra Buin. Som understregning af denne konvojs betydning for de japanske planer fik den sidste gruppe Zeroer ordre til at blive ved konvojen indtil det blev mørkt og herefter lande deres maskiner på vandet og vente på at blive samlet op af forstærkningsgruppens destroyere. Alle 6 Zeroer landede på vandet, men kun en pilot blev reddet.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', pp.295–296; Cook, ''Cape Esperance'', pp.32–33; Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', pp.149–150. Frank siger at fem af de seks Zeropiloter ikke blev reddet, mens Cook siger at alle undtagen en blev reddet.</ref>
 
Allierede rekognosceringsfly fik øje på Jojimas forsyningskonvoj 335 km fra Guadalcanal mellem [[Kolombangara]] og [[Choiseul]] i "revnen" kl. 14.45 samme dag og rapporterede dette som to "krydsere" og seks destroyere. Gotō's styrke, som fulgte efterkonvojen – blev ikke opdaget. Som reaktin på opdagelsen af Jojimas styrke satte Scott kl. 16.07 kursen mod Guadalcanal for at afskære den.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', pp.19 og 31; Frank, ''Guadalcanal'', p.296; Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p.150; Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p.226; og Hackett, ''IJN Seaplane Tender'' Chitose.</ref>
 
Scott udformede en simpel slagplan for den forventede kamp. Hans skibe skulle sejle i kolonne med hans destroyere foran og bag hans krydserkolonne mens de afsøgte en 300 graders bue med deres overfladeradar i et forsøg på at komme i en fordelagtig stilling i forhold til den fjendtlige styrke. Destroyerne skulle oplyse ethvert mål med søgelys og afskyde torpedoer mens krydserne skulle åbne ild mod ethvert mål uden at afvente ordrer. Krydserens flydeplan, som blev opsendt på forhånd skulle finde og oplyse de japanske krigsskibe med blus. Selv om ''Helena'' og ''Boise'' var udstyret med den nye og stærkt forbedrede SG [[radar]], valgte Scott ''San Francisco'' som sit [[flagskib]].<ref>Frank, ''Guadalcanal'', pp.293–294; Cook, ''Cape Esperance'', p.22–23, 25–27, og 37; and Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', pp.149.</ref>
 
=== Kampen ===
Klokken 23 opdagede flyet fra ''San Francisco'' Jojimas styrke ud for Guadalcanal og rapporterede det til Scott. Scott troede at der formentlig var flere japanske skibe på vej og fortsatte sin kurs mod den vestlige side af Savoøen. Kl. 23.33 gav Scott sin kolonne ordre til at dreje mod sydvest på kurs 230°. Alle Scotts skibe opfattede ordren som en ordre til kolonnen bortset fra Scotts eget skib ''San Francisco''. Da de tre forreste amerikanske destroyere udførte kolonne bevægelsen drejede ''San Francisco'' samtidig. ''Boise'', som var lige bagefter, fulgte ''San Francisco'' og bragte derved de tre forreste destroyere ud af formation.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 38–42, Frank, ''Guadalcanal'', p. 299, Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 153–156.</ref>
 
Klokken 23.32 viste radaren på ''Helena'', at de japanske skibe var omkring 25,3 km borte. Klokken 23.35 opdagede ''Boise'' og ''Duncan'' også Gotōs skibe. Mellem kl. 23.42 og 23.44 rapporterede ''Helena'' og ''Boise'' deres radarkontakter til Scott på ''San Francisco'', som fejlagtigt troede, at de to krydsere rent faktisk havde opdaget de tre amerikanske destroyere, som var blevet kastet ud af formationen ved drejningen. Scott kaldte ''Farenholt'' over radioen for at høre om destroyeren forsøgte at genindtage sin position forrest i kolonnen. ''Farenholt'' svarede, "Bekræfter, kommer på på jeres styrbord side", hvilket yderligere bekræftede Scott i troen på at radarkontakten var hans egne destroyere.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 299–301, Cook, ''Cape Esperance'', p. 42–43, 45–47, 51–53, Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 154–156.</ref>
 
Klokken 23:45 øgede ''Farenholt'' og ''Laffey'', som stadig ikke var klar over at Gotō skibe nærmede sig, farten for at genindtage deres placering forrest i den amerikanske kolonne. Besætningen på ''Duncan'', som troede at ''Farenholt'' og ''Laffey'' var i gang med at indlede et angreb på de japanske skibe, øgede farten for at indlede et torpedoangreb på Gotōs styrke uden at fortælle Scott hvad de foretog sig. ''San Francisco'' registerede de japanske skibe på radaren, men Scott blev ikke informeret om kontakten. Klokken 23:45 var Gotōs skibe blot 4.500 meter fra Scotts formation og var synlige for udkiggen på ''Helena'' og ''Salt Lake City''. Den amerikanske formation var på nuværende tidspunkt i stilling til at sejle på tværs af den japanske formation, hvilket gav Scotts skibe en betydelig taktisk fordel. Klokken 23.46 bad ''Helena'' som stadig regnede med, at Scott var klar over at japanerne hastigt nærmede sig, tilladelse til at åbne ild med den sædvanlige procedure anmodning:
"Interrogatory Roger" (som grundlæggende betyder: "Er vi klar?"). Scott svarede "Roger", som blot betød at beskeden var modtaget, ikke at han bekræftede anmodningen om handling. Da de havde modtaget Scotts "Roger", troede ''Helena'' at de havde fået tilladelse, og åbnede ild. De blev hurtigt fulgt af ''Boise'', ''Salt Lake City'' og til Scotts yderligere overraskelse: ''San Francisco''.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 42–50, 53–56, 71, Frank, ''Guadalcanal'', p. 300–301, D'Albas, ''Death of a Navy'', p. 184, Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p. 227–228, og Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 156–157.</ref>
[[Fil:CapeEsperanceChart.jpg|thumb|left|Et kort over slaget fra den amerikanske flåde viser præcis de amerikanske skibes bevægelser (nedre spor) men ikke de japanske (mørkere linje for oven).]]
 
Gotōs styrke blev næsten fuldstændig overrasket. Kl. 23.43 opdagede udkiggen på ''Aoba'' Scotts styrke, men Gotō antog, at det var Jojimas skibe. To minutter senere identificerede udkiggen på ''Aoba'' skibene som amerikanske, men Gotō forblev skeptisk og og gav sine skibe besked på at sende identifikationssignaler. Mens besætningen på ''Aoba'' udførte Gotōs ordre ramte den første amerikanske salve overbygningen på ''Aoba''. ''Aoba'' blev hurtigt ramt af op imod 40 granater fra ''Helena'', ''Salt Lake City'', ''San Francisco'', ''Farenholt'' og ''Laffey''. Træfferne forårsagede store skader på kommunikationssystemerne på ''Aoba'' og ødelagde to af dens store kanontårne samt styringen af de store kanoner. Adskillige store granater passerede gennem broen på ''Aoba'' uden at eksplodere, men chokbølgen ved deres passage dræbte mange og sårede Gotō dødeligt.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 301–302, Cook, ''Cape Esperance'', p. 68–70, 83–84, Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p. 226–227, D'Albas, ''Death of a Navy'', p. 186, og Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 158–160.</ref>
 
Scott, som stadig ikke var sikker på hvem hans skibe skød på, og var bange for at de måske skød på hans egne destroyere, gav ordre til at indstille skydningen kl. 23.47, men ikke alle skibe adlød. Scott gav ''Farenholt'' ordre til at blinke sit kendingssignal, og da han havde set at ''Farenholt'' var tæt på sin formation gav han ordre til at genoptage skydningen kl. 23.51.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 70–77, Frank, ''Guadalcanal'', p. 302, Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 158–160.</ref>
[[Fil:USS Boise (CL-47) at anchor, circa in late August 1942 (80-G-K-558).jpg|thumb|right|Den amerikanske krydser ''Boise'' ved [[Espiritu Santo]], [[Ny Hebriderne]] i august 1942.]]
 
Da Gatōs skibe forsøgte at undslippe, strammede Scotts skibe deres formation og drejede derefter for at forfølge de flygtende japanske krigsskibe. Kl. 0.06 passerede to torpedoer fra ''Kinugasa'' tæt forbi ''Boise''. ''Boise'' og ''Salt Lake City'' tændte deres søgelys for at oplyse deres mål, hvilket gav kanonerne på ''Kinugasa'' tydelige mål. Klokken 0.10 eksploderede to granater fra ''Kinugasa'' i hovedmagasinet på ''Boise'' mellem tårn 1 og 2. Eksplosionen dræbte næsten 100 mand og truede med at sprænge skibet i stykker. Havvand strømmede ind gennem de sprækker, som eksplosionen havde lavet i skroget, og hjalp til med at slukke ilden inden den nåede skibets krudtmagasiner. ''Boise'' faldt straks ud af kolonnen og trak sig tilbage fra slaget. ''Kinugasa'' og ''Salt Lake City'' udvekslede ild og ramte hinanden flere gange, hvilket gav mindre skader på ''Kinugasa'' og beskadigede en af kedlerne på ''Salt Lake City'', hvilket reducerede dens fart.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 304–305, Cook, ''Cape Esperance'', p. 74–75, 88–95, 100–105, Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p. 228–229, og Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 162–165.</ref>
 
Klokken 0.16 gav Scott sine skibe ordre til at sætte kursen på 330° i et forsøg på at forfølge de flygtende japanske skibe. Scotts skibe tabte imidlertid hurtigt Gotōs skibe af syne, og al skydning stoppede kl. 0.20. Den amerikanske formation var ved at blive spredt, så Scott gav ordre til at ændre kurs til 205° for at afbryde kampen.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 96–97, Frank, ''Guadalcanal'', p. 306, Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 163–166.</ref>
 
=== Tilbagetrækning ===
Under slaget mellem Scotts og Gotōs skibe afsluttede Jojimas forstærkningsgruppe losningen ved Guadalcanal og begyndte at sejle tilbage ad en rute som passerede syd for [[Russelløerne]] og [[New Georgia]] uden at blive opdaget af Scotts krigsskibe. Trods omfattende skader lykkedes det ''Aoba'' at slutte sig til ''Kinugasa'' og sejle nordpå gennem "revnen". Skaderne på ''Furutaka'' betød, at den mistede maskinkraften omkring kl. 0.50 og den sank kl. 2.28 35 km nordvest for Savoøen. ''Hatsuyuki'' opsamlede de overlevende fra ''Furutaka'' og sluttede sig til tilbagetoget nordpå.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 58, 97–98, 111, 120, Frank, ''Guadalcanal'', p. 306–307, D'Albas, ''Death of a Navy'', p. 187, Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p. 229, og Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 168–169.</ref>
 
''Boise'' havde slukket brandene kl. 2.40 og kl. 3.05 sluttede den sig igen til Scotts formation. ''Duncan'', der var i brand, blev forladt af sin besætning kl. 2.00. Da Scott ikke var klar over hvad der var blevet af ''Duncan'' sendte han ''McCalla'' ud for at lede, og trak sig med resten af skbiene tilbage mod Nouméa, hvortil de ankom om eftermiddagen den 13. oktober. ''McCalla'' fandt den brændende og forladte ''Duncan'' omkring kl. 3 og adskillige besætningsmedlemmer fra ''McCalla'' forsøgte at forhindre den i at synke. Kl. 12 måtte de imidlertid opgive forsøget, da skibets indre skotter gav efter og fik skibet til endelig at synke 10 km nord for Savoøen. Amerikanske soldater i både fra Guadalcanal og ''McCalla'' opsamlede de overlevende fra ''Duncan'', som lå spredt i havet omkring Savo. I alt blev der reddet 195 mens 48 omkom. Mens de reddede besætningen fra ''Duncan'', stødte amerikanerne på mere end 100 overlevende fra ''Fubuki'', som flød rundt i samme område. I starten afviste japanerne alle forsøg på at blive reddet, men den følgende dag lod de sig blive samlet op og taget til fange.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 307–308, Cook, ''Cape Esperance'', p. 95–96, 108–110, 114–130, 135–138, Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 166–169.</ref>
[[Fil:Murakumo.jpg|thumb|left|Den japanske destroyer ''Murakumo''.]]
 
Da Jojima hørte om bombardementstyrkens vanskeligheder, sendte han detroyerne ''Shirayuki'' og ''Murakumo'' af sted for at hjælpe ''Furutaka'' eller hendes overlevende og ''Asagumo'' og ''Natsugumo'' af sted for at mødes med ''Kinugasa'', som var stoppet op i retræten nordpå for at dække tilbagetrækningen af Jojimas skibe. Klokken 7 angreb fem [[Douglas SBD Dauntless|Douglas SBD-3 Dauntless]] [[styrtbombefly]] fra Cactus Air Force ''Kinugasa'', men forårsagede ingen skader. Klokken 8.20 fandt yderligere 11 SBD-er ''Shirayuki'' og ''Murakumo'' og angreb dem. Selv om de ikke havde fuldtræffere betød en tæt forbier, at ''Murakumo'' at lække olie, hvilket betød at senere fly fik et spor at følge. En time sine fandt yderligere 7 SBD-er sammen med 6 [[Grumman TBF Avenger|Grumman TBF-1 Avenger]] [[torpedofly]] ledsaget af 14 [[Grumman F4F Wildcat|Grumman F4F-4 Wildcat]] de to japanske destroyere 270 km fra Guadalcanal. Under det efterfølgende angreb blev ''Murakumo'' ramt af en torpedo i ingeniørgangene, hvilket ødelagde maskinen. I mellemtiden var ''Aoba'' og ''Hatsuyuki'' nået i sikkerhed på japanske base på Shortlandøerne kl. 10.<ref>Cook, ''Cape Esperance'', p. 111, 120–122, Frank, ''Guadalcanal'', p. 308–309, Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 169.</ref>
 
Mens de hastede af sted for at hjælpe ''Murakumo'' blev ''Asagumo'' og ''Natsugumo'' angrebet af en anden gruppe fly, der bestod af 11 SBD-er og TBF-er eskorteret af 12 jagere kl. 15.45. En bombe fra en SBD ramte omtrent midskibs på ''Natsugumo'', mens to tætte forbiere bidrog til dens alvorlige skader. Efter at ''Asagumo'' havde opsamlet de overlevende sank ''Natsugumo'' kl. 16.27. Flyene fra Cactus Air Force ramte også flere gange ''Murakumo'', som lå ubevægelig i vandet, og satte den i brand. Efter at den var blevet forladt af besætningen, sænkede ''Shirayuki'' den med en torpedo, samlede de overlevende op og sluttede sig til resten af de japanske krigsskibe under resten af turen tilbage til Shortlandøerne.<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 309, Cook, ''Cape Esperance'', p. 130–131, Dull, ''Imperial Japanese Navy'', p. 230, og Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 169.</ref>
 
== Efterspil og betydning ==
Kommandør Kikunori Kijima — der var Gotōs stabschef og leder af bombardementgruppen under tilbagetyren til Shortlandøerne efter Gotōs død i slaget – hævdede at hans styrke havde sænket to amerikanske krydsere og en destroyer. Kaptajnen på ''Furutaka'', som havde overlevet sænkningen, mente at krydseren var gået tabt som følge af dårlig luftrekognoscering og dårlig ledelse i 8. flåde stab under admiral Mikawa. Selv om Gotōs bombardmentsmission slog fejl lykkedes det Jojimas forstærkningskonvoj at levere de vigtige forstærkninger og udstyr til Guadalcanal. ''Aoba'' sejlede til [[Kure, Hiroshima|Kure]] i [[Japan]] for at blive repareret, hvilket varede til 15. februar 1943. ''Kinugasa'' blev sænket en måned senere under [[Søslaget ved Guadalcanal]].<ref>Frank, ''Guadalcanal'', p. 309–312, Hackett, ''HIJMS Aoba'', Morison, ''Struggle for Guadalcanal'', p. 169–171.</ref>
[[Fil:USS Boise (CL-47) Battle of Cape Esperance scoreboard, in November 1942 (80-G-36299).jpg|thumb|right|En amerikansk matros peger på scoretavlen på USS ''Boise'' efter skibets tilbagekomst til USA for at få udbedret kampskader i november 1942. Scoretavlen hævder, at ''Boise'' deltog i sænkningen af tre krydsere og tre destroyere, hvilket kraftigt overdriver de japanske tab i slaget.]]
 
== Kilder ==
{{Commons|Battle of Cape Esperance}}
* {{Cite book | last = Cook | first = Charles O. | authorlink = | year = 1992 (Reissue) | title = The Battle of Cape Esperance: Encounter at Guadalcanal | publisher = Naval Institute Press | location = | isbn = 1-55750-126-2 }}
* {{Cite book | last = D'Albas | first = Andrieu | authorlink = | year = 1965 | title = Death of a Navy: Japanese Naval Action in World War II | publisher = Devin-Adair Pub | location = | isbn = 0-8159-5302-X }}
* {{Cite book | last = Dull | first = Paul S. | authorlink = | year = 1978 | chapter = | title = A Battle History of the Imperial Japanese Navy, 1941–1945 | publisher = Naval Institute Press | location = | isbn = 0-87021-097-1 }}
* {{Cite book | last = Frank | first = Richard B. | authorlink = | year = 1990 | title = Guadalcanal: The Definitive Account of the Landmark Battle | publisher = Penguin Group | location = New York | isbn = 0-14-016561-4 }}
* {{Cite book | last = Griffith | first = Samuel B. | authorlink = | coauthors = | year = 1963 | chapter = | title = The Battle for Guadalcanal | publisher = University of Illinois Press | location = Champaign, Illinois, USA | isbn = 0-252-06891-2 }}
* {{Cite book | last = Morison | first = Samuel Eliot | authorlink = | coauthors = | year = 1958 | chapter = Chapter 8 | title = The Struggle for Guadalcanal, August 1942 – February 1943, vol. 5 of History of United States Naval Operations in World War II | publisher = Little, Brown and Company | location = Boston | isbn = 0-316-58305-7 }}
* {{Cite book | last = Rottman | first = Gordon L. | authorlink = | coauthors = Dr. Duncan Anderson (consultant editor) | year = 2005 | chapter = | title = Japanese Army in World War II: The South Pacific and New Guinea, 1942–43 | publisher = Osprey | location = Oxford and New York | isbn = 1-84176-870-7 }}
 
== Eksterne kilder ==
* {{Cite web | last = Hackett | first = Bob | coauthors =Sander Kingsepp | year = | url = http://www.combinedfleet.com/aoba_t.htm | title = HIJMS Aoba: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Hackett | first = Bob | coauthors =Sander Kingsepp | year = 1998–2006 | url = http://www.combinedfleet.com/chitosesp_t.htm | title = IJN Seaplane Tender Chitose: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Hackett | first = Bob | coauthors =Sander Kingsepp | year = | url = http://www.combinedfleet.com/furuta_t.htm | title = HIJMS Furutaka: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Hackett | first = Bob | coauthors =Sander Kingsepp | year = | url = http://www.combinedfleet.com/kinugasa_t.htm | title = HIJMS Kinugasa: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Horan | first = Mark | year = | url = http://www.navweaps.com/index_oob/OOB_WWII_Pacific/OOB_WWII_Cape-Esperance.htm | title = ''Battle of Cape Esperance'' | work = Order of Battle | accessdate = 2006-05-17 }}
* {{Cite web | last = Hough | first = Frank O. | authorlink = | coauthors = Ludwig, Verle E., and Shaw, Henry I., Jr. | date = | year = | month = | url = http://www.ibiblio.org/hyperwar/USMC/I/index.html | title = Pearl Harbor to Guadalcanal | work = History of U.S. Marine Corps Operations in World War II | pages = | publisher = | language = | accessdate = 2006-05-16 }}
* {{Cite web | last = Lanzendörfer | first = Tim | authorlink = | coauthors = | date = | year = | month = | url = http://www.microworks.net/PACIFIC/battles/cape_esperance.htm | title = Stumbling Into Victory: The Battle of Cape Esperance | work = The Pacific War: The U.S. Navy | pages = | publisher = | language = | accessdate = 2006-05-16 }}
* {{Cite web | last = Nevitt | first = Allyn D. | coauthors = | year = 1998 | url = http://www.combinedfleet.com/fubuki_t.htm | title = IJN Fubuki: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Nevitt | first = Allyn D. | coauthors = | year = 1998 | url = http://www.combinedfleet.com/hatsuy_t.htm | title = IJN Hatsuyuki: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Nevitt | first = Allyn D. | coauthors = | year = 1998 | url = http://www.combinedfleet.com/muraku_t.htm | title = IJN Murakumo: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Nevitt | first = Allyn D. | coauthors = | year = 1998 | url = http://www.combinedfleet.com/natsug_t.htm | title = IJN Natsugumo: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
* {{Cite web | last = Office of Naval Intelligence | first = | year = 1943 | url = http://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/USN-CN-Esperance/index.html | title = ''The Battle of Cape Esperance 11 October 1942'' | work = Combat Narrative | publisher = Publications Branch, Office of Naval Intelligence, United States Navy | accessdate = 2006-05-17 }} – somewhat inaccurate on details, since it was written during the war
* {{Cite web | last = Tobin | first = T. G. | coauthors = | date = 23. oktober 1942 | url = http://www.destroyerhistory.org/desron12/capeesperance.html | title = Report of Action off Savo Island, Solomons, Night of 11–12 October 1942. | work = Destroyer History Home Page (DestroyerHistory.org) | accessdate = 2006-06-14 }} – Copy of the commander of U.S. Destroyer Squadron 12's after action report.
* {{Cite web | last = Tully | first = Anthony P. | coauthors = | year = 2003 | url = http://www.combinedfleet.com/Nisshin.htm | title = IJN Nisshin: Tabular Record of Movement | work = Imperial Japanese Navy Page (CombinedFleet.com) | accessdate = 2006-06-14 }}
 
== Yderligere læsning ==
* {{Cite web | last = Boehm | first = Roy | coauthors = | date = 8. marts 1999 | url = http://www.newsweek.com/id/87521 | title = Blood In The Water | work = Newsweek | accessdate = 2009-06-14 }}
* {{Cite news|last = Hone|first = Thomas C.|year = 1981|title = The Similarity of Past and Present Standoff Threats|editor-last =|periodical = Proceedings of the U.S. Naval Institute|publication-place = Annapolis, Maryland|issue = Vol. 107, No. 9, September 1981|publisher =|pages = 113–116|issn = 0041-798X|postscript = <!-- Bot inserted parameter. Either remove it; or change its value to "." for the cite to end in a ".", as necessary. -->{{inconsistent citations}} }}
* {{Cite book | last = Kilpatrick | first = C. W. | authorlink = | coauthors = | year = 1987 | chapter = | title = Naval Night Battles of the Solomons | publisher = Exposition Press | location = | isbn = 0-682-40333-4 }}
* {{Cite book | last = Lacroix | first = Eric | authorlink = | coauthors = Linton Wells | year = 1997 | chapter = | title = Japanese Cruisers of the Pacific War | publisher = Naval Institute Press | location = | isbn = 0-87021-311-3 }}
* {{Cite book | last = Langelo | first = Vincent A. | authorlink = | coauthors = | year = 2000 | chapter = | title = With All Our Might: The WWII History of the USS Boise (Cl-47) | publisher = Eakin Pr | location = | isbn = 0-316-58305-7 }}
* {{Cite book | last = Lundstrom | first = John B. | coauthors = | year = 2005 (Ny udgave) | chapter = | title = First Team And the Guadalcanal Campaign: Naval Fighter Combat from August to November 1942 | publisher = Naval Institute Press | location = | isbn = 1-59114-472-8 }}
* {{Cite book | last = Miller | first = Thomas G. | authorlink = | coauthors = | year = 1969 | chapter = | title = Cactus Air Force | publisher = Admiral Nimitz Foundation | location = | isbn = 0-934841-17-9 }}
* {{Cite book | last = Parkin | first = Robert Sinclair | authorlink = | year = 1995 | title = Blood on the Sea: American Destroyers Lost in World War II | publisher = Da Capo Press | location = | isbn = 0-306-81069-7 }}
* {{Cite book | last = Poor | first = Henry Varnum | authorlink = | coauthors = Henry A. Mustin & Colin G. Jameson | year = 1994 | chapter = | title = The Battles of Cape Esperance, 11 October 1942 and Santa Cruz Islands, 26 October 1942 (Combat Narratives. Solomon Islands Campaign, 4–5) | publisher = Naval Historical Center | location = | isbn = 0-945274-21-1 }}
* {{Cite book | last = Morris | first = Frank Daniel | authorlink = | coauthors = | year = 1943 | chapter = | title = "Pick out the biggest": Mike Moran and the men of the Boise | publisher = Houghton Mifflin Co | location = | isbn = }}
 
{{2. verdenskrig}}
 
{{DEFAULTSORT:Kap Esperance}}
{{lovende}}
{{autoritetsdata}}
[[Kategori:Slag under Stillehavskrigen]]
[[Kategori:Slag med deltagelse af USA]]
[[Kategori:Søslag]]
 
 
{{lovende}}
568.221

redigeringer