Forskel mellem versioner af "Nyborg Slot"

4.077 bytes tilføjet ,  for 1 år siden
Proces for Slotsprojektet tilføjet
(Korrektur)
(Proces for Slotsprojektet tilføjet)
 
Museet er en del af [[Østfyns Museer]].
 
Den 1. september 2016 blev det offentliggjort, at hendes Majestæt Dronning Margrethe havde påtaget sig hvervet som protektor for ''Nyborg Slot – Middelalderens Christiansborg'' [http://www.nyborgslot.dk/om-museet/nyheder-2016/dronningen-protektor-for-nyborg-slot-middelalderens-christiansborg/].
 
== Arkæologi ==
== Slotsprojektet ==
[[File:Reception til Nyborg Slot.JPG|thumb|En af de to tidligere garnisonsbygninger på slotsholmen. Opført i 1850’erne – nedrevet i 2017. Fungerede tidligere som billetsalg, butik og café for museet.]]
Det færdige projekt er berammet til 2023 [https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Om-projektet/Byggeprojektet].
Projektet blev indledt med en arkitektkonkurrence i 2015. Seks prækvalificerede hold fik lov at byde på opgaven. Vinderprojektet blev offentliggjort i november [[2017]]. [https://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2019/April/Anlaegsarbejdepaatorvet]
 
=== Proces ===
Efter den internationale arkitektkonkurrence fandt sin vinder i marts 2016 er der pågået en bearbejdning af projektet i overensstemmelse med dommerkomitéens bemærkninger og fredningsmyndighedernes kommentarer. Det bearbejdede projekt fik sin endelige godkendelse af fredningsmyndighederne i juni 2019 [https://slks.dk/nyheder/2019/kulturarv/styrelsen-giver-dispensation-og-tilladelse-til-aendringer-paa-nyborg-slot/].
I foråret 2011 vedtager Nyborg Byråd visionsoplægget fra ''Østfyns'' ''Museer'': "Nyborg som verdenskulturarv". I 2012-15 udvikles Slotsprojektet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Realdania og A.P. Møllerfonden.
 
==== '''Projektparter og finansiering''' ====
Det færdige projekt er berammet til 2023 [https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Om-projektet/Byggeprojektet].
Parterne bag projektet har fra starten været Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Nyborg Kommune, der ejer de berørte områder, henholdsvis Slotsholmen og Torvet (turneringspladsen), samt Østfyns Museer, der har leveret den nødvendige omfattende historiske og arkæologiske forskningsindsats bag projektet.
 
På et pressemøde i august 2013 blev det offentliggjort, at A.P. Møller Fonden og Realdania havde bevilget 10 mio. kroner til et omfattende forprojekt, hvorved man ved inddragelse af myndigheder og ekspertise på de forskellige fredningsmæssige, arkitektoniske, by- og trafikplanmæssige samt teknisk-økonomiske områder kunne kvalitetssikre projektet og forberede en international arkitektkonkurrence [http://www.nyborgslot.dk/om-museet/nyheder/millionprojekt-saetter-nyborg-slot-og-by-paa-verdenskortet/].
 
Som et resultat af dette forarbejde, kunne parterne bag projektet på et fælles pressemøde i marts 2015 præsentere de overordnede rammer for arkitektkonkurrencen og udskrive en international prækvalifikation hertil. Det blev samtidig offentliggjort, at de to fonde samt stat og kommune tilsammen ville bidrage med 280 mio. kroner til projektet [https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Nyheder/2015/Marts/En-kvart-millard-til-Nyborg-Slot].
 
'''Arkæologiske forundersøgelser'''
 
I perioden 2010-14 blev der gennemført en række arkæologiske forundersøgelser på slotsholmen [http://www.nyborgslot.dk/om-museet/nyheder/hvad-gemmer-der-sig-under-caf%C3%A9-danehof/] [http://www.nyborgslot.dk/om-museet/nyheder/banebrydende-ny-viden/] og på torvet i Nyborg [http://www.nyborgslot.dk/om-museet/nyheder/foerste-arkaeologiske-undersoegelser-paa-torvet-i-nyborg/].
 
==== Arkitektkonkurrence ====
I 2015 blev der udskrevet en international arkitektkonkurrence om ''Fornyelse af Nyborg Slot og omgivelser som et nyt samlet kulturarvsområde med styrket forståelse af Slotsholmens historiske borgstruktur, bedre sammenhæng mellem slot og by samt nye formidlings- og udstillingsmuligheder.'' Centralt i arkitektkonkurrencen stod hensynet til den fortsatte intakte bevaring af de fredede bygninger og arkæologiske levn [https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Om-projektet/Arkitektkonkurrence].
 
Der indkom i alt ansøgninger om prækvalifikation fra 34 internationale teams, hvoraf der blev udpeget 6 til den endelige konkurrence.
 
Vinderprojektet blev udvalgt i marts 2016. I dommerbetænkningen hedder det herom, at ''Det mest afgørende ved projektet er, at det skaber en overbevisende og stedsspecifik arkitektonisk stemning og atmosfære, der både tilgodeser den bygningsmæssige historiefortælling og dens funktionalitet (--). Det er vigtigt, at man får fortalt den rigtige historie om Nyborg Slot, som i sin storhedstid dannede rammerne for Danehoffet, hvor Danmarks første forfatning blev skrevet, hvor fæstningsanlægget er af international høj klasse, og hvor slottet lå infrastrukturelt centralt i Danmark.''
 
Fra 2016-2019 er vinderforslaget blevet detaljeret og forfinet i sit samspil med stedet og de bevarede middelalderlige bygningsdele, ligesom der er foretaget en kortlægning af de arkæologiske levn for at sikre, at en skånsom pælefundering kunne effektueres uden skader på fortidsmindet [https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Nyheder/2017/November/Nye-funderingsprincipper-skal-sikre-kulturlag].
 
'''Myndighedsbehandling'''
 
I februar 2017 blev vinderprojektet principgodkendt af Det særlige Bygningssyn.
 
I april 2018 vedtog et enigt byråd i Nyborg Kommune lokalplanen for det omfattende projekt.
 
I juni 2019 gav Center for Kulturarv, Fortidsminder, dispensation til de ansøgte ændringer på fortidsmindet, og samtidig gav Center for Kulturarv, Fredede Bygninger, tilladelse til opførelse af nybyggeri ved Nyborg Slot [https://slks.dk/nyheder/2019/kulturarv/styrelsen-giver-dispensation-og-tilladelse-til-aendringer-paa-nyborg-slot/].
 
'''Restaurering'''
 
I efteråret 2017 påbegyndtes det hårdt tiltrængte restaureringsarbejde på Kongefløjen.
 
=== Etaper ===
Projektet er inddelt i tre faseretaper.
 
==== 1. faseetape - restaurering ====
Første fase restaurerer den bevarede kongefløj, som bl.a. på grund af slid, råd og forfald trænger til istandsættelse. Bl.a. restaureres mur- og træværk. <ref>[https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Nyheder/2019/April/Ingeniorkunst Ingeniørkunst redder riddersalen] på slotsprojektet.nyborg.dk</ref><ref>[https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Nyheder/2019/Februar/Nyt-glas-i-slottets-vinduer Nyt glas i slottets vinduer] på slotsprojektet.nyborg.dk</ref><ref>[https://slotsprojektet.nyborg.dk/da/Nyheder/2018/December/Kongeflojens-bjalker-bevares Kongefløjens bjælker bevares] på slotsprojektet.nyborg.dk</ref>
 
==== 2. faseetape - nybyggeri ====
Anden fase skal involvere nybyggeri motiveret af et ønske om at formidle historien om stedet gennem opførelsen af 2000 kvadratmeter moderne byggeri ved den [[Bygningsfredning|bygningsfredede]] kongefløj i det [[Fortidsmindefredning|fortidsmindefredede]] anlæg og forhøjelse af det eksisterende [[Bygningsfredning|bygningsfredede]] østtårn med 12 meter til i alt 22 meter. Restaureringen og udbygningen ledes af tegnestuen [[Cubo Arkitekter]], der har tegnet den ny udstillingsfløj, som tænkes placeret ovenpå slottets oprindelige, nu nedrevne, nordfløj. Østtårnet forhøjes, så man kan få blik ud over Storebælt, og der opføres en ringmur omkring den nye borggård, delvist ovenpå de oprindelige mure<ref>Slots- og Kulturstyrelsens ansøgning om tilladelse og dispensation. Dispositionsforslag af 6. marts 2018.</ref>.
 
==== 3. faseetape - anlæggelse af torv ====
Tredje fase skal anlægge en ny plads på rådhustorvet overfor slottet.<ref>[https://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2019/April/Anlaegsarbejdepaatorvet Arkæologi og anlægsarbejder i forbindelse med omlægning af Torvet] 25. april 2019 nyborg.dk</ref> I maj 2019 begyndte de arkæologiske undersøgelser på Torvet [https://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2019/April/Anlaegsarbejdepaatorvet].
 
=== UNESCO-ambitioner ===
Anonym bruger