Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder - Andre sprog