Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse - Andre sprog