Politi- og strafferetligt samarbejde - Andre sprog