Sphagnion magellanici

Sphagnion magellanici (eller Rød Tørvemossamfund) er den plantesociologiske betegnelse for et temmelig almindeligt højmosesamfund med Rød Tørvemos som karakterplante. Samfundet kaldes i den angelsaksiske verden for "Eurosiberian raised bog hummocks".

Plantesamfundet med Rød Tørvemos i bunden og Multebær i forgrunden.

Klassificering

redigér

Samfundet klassificeres sammen med andre højmosesamfund:

Samfundet svarer ret nøje til den naturtype, som kaldes Aktive højmoser i Danmark. Deraf ses det også, at samfundet er ret sjældent forekommende her i landet, hvor det kun opstår på jævne flader uden anden tilstrømning end nedbør (som f.eks. Lille Vildmose eller Holmegårds Mose).

Karakterplanter

redigér

De følgende planter er blandt dem, der må anses for at være karakteristiske i dette plantesamfund[1]: