Icon apps query.svgHvad handler artiklen om?
Denne artikels indledning bør kort forklare, hvad artiklen handler om, jf. stilmanualen. Husk at skrive det indlysende.

Squelchen er en indstillingsmulighed på de fleste modtagere, der angiver forskellen mellem den støj der er overalt og et signal. Altså en slags minimumsgrænse for signaler eller en "dørvogter" for svage signaler.

Squelch 1.png

På billedet herover, er squelchen helt "åben". Det vil i de fleste tilfælde sige, at den der drejet helt med uret, og der kommer støj ud af modtageren. Tegningen illustrer squelchens indstilling, som den blå stiplede linje. På tegningen er også vist to signaler – et kraftigt og et svagt. Resten er bare den støj, der omgiver signalet. Vi kan betragte det lyseblå felt, som værende det modtageren skal ignorere. Fordi squelchen er helt åben, vil modtageren gengive både støjen og signaler.

Squelch 2.png

Bliver squelchen derimod helt lukket, vil signalerne også være i det blå felt og blive ignoreret. Der vil derfor aldrig blive gengivet nogle signaler.

Squelch 3.png

Der er nu blevet åbnet lidt for squelchen – lige præcist så meget, at det stærke signal, er over squelch-grænsen, men der vil stadigvæk ikke ske modtagelse af det svage signal.

Squelch 4.png

Squelchen er nu indstillet optimalt – præcist så lavt, at det svage signal også bliver gengivet og samtidigt så højt, at støjen ikke bliver gengivet.

At finde det optimale punkt, er ikke altid lige let og kan variere meget fra modtager til modtager. Der kan ikke gives nogen eksakt metode, der altid virker, men i mange tilfælde kan det være godt at finde et reference-signal, et signal der bliver udsendt kontinuert og som er forholdsvist svagt, og så indstille efter det.