Merge-split-transwiki default.svgSammenskrivningsforslag
Artiklerne Bov (skibsterminologi), Stævn er foreslået sammenskrevet. (Siden februar 2018)  Diskutér forslaget

En stævn er i skibsterminologi betegnelsen for skibets forende.

Båd på en strand med stævn til venstre.