En stævn eller stavn er i skibsterminologi betegnelsen for den ene ende på et skib, som regel forstavnen, men undertiden også agterstavnen.

Båd på en strand med stævn til venstre.