Statsanerkendt museum

Statsanerkendte museer i Danmark er museer med et særligt ansvarsområde indenfor kunst-, kultur- eller naturhistorie. Museerne er modsat de statslige enten kommunalt, selvejende eller foreningsejet, men modtager statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven under tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.[1] Der var i 2020 97 statsanerkendte museer i Danmark, et antal der med årene er blevet mindre pga. fusioner mellem flere, mindre selvstændige museer. Mange statsanerkendte museer er i dag derfor organisationer bestående af flere besøgsadresser spredt ud over et større geografisk område, og gerne med en kombination af flere ansvarsområder indenfor kunst-, kultur- eller naturhistorie.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som indstiller til kulturministeren, om et museum kan statsanerkendes, men har ud fra et praktisk-politisk synspunkt gennem de senere år været tilbageholdende med at foretage nye indstillinger. I vurderingen om en indstilling indgår bl.a. om hvorvidt ansvarsområdet er væsentligt og ikke i forvejen dækket af andre statsanerkendte eller statslige institutioner, samt om hvorvidt museet i stedet med fordel kunne fusionere med et allerede statsanerkendt museum. Museet skal desuden - ud over muligheden for at følge forpligtigelserne i museumsloven - desuden på forhånd være garanteret et årligt driftstilskud eksempelvis fra en kommune. Museet skal dertil også have en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard. [2]

Kilder redigér