Statsensemble var en treårig støtteordning, der blev oprettet i 1990 af Statens Musikråd med det formål at sikre et professionelt dansk ensemble udviklings- og fornyelsesmuligheder. Statsensemblerne var forpligtede til at repræsentere dansk kulturliv ved bl.a. statsbesøg.

Ordningen blev ophævet i 2002 i forbindelse med offentlige besparelser.

Statsensembler redigér