Stilkege-krat

Stilkegekrat er en form for bevoksning på mager, sur bund, med forholdsvis små træer, hvor stilk-eg er dominerende træart. Når stilkegene får lov til at vokse sig store, kan man tale om egeskov. Stilkegekrat er betegnelsen for en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 9190.[1][2] Stilkegekrat findes i hele Danmark, mest udpræget i de vestlige egne.

Stilkege-krat i Tinnet Krat med små stilk-eg og større skovfyr på sandbund.

PlantearterRediger

Kilder og henvisningerRediger

  1. ^ Miljøstyrelsen (2016). "Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet" (PDF). Miljøstyrelsen. s. 37. Hentet 2. november 2019. 
  2. ^ Fredshavn, Jesper; m.fl. (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 26. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.