Store Blåkilde er en typisk bassinkilde i Mariagerfjord Kommune ved Rold Skov syd-sydvest for Madum Sø. Fra P-pladsen ved landevejen går en sti ca. 1 km gennem et sumpet engområde til kilden. I våde perioder er stien ikke egnet til færdsel med kørestol eller barnevogne. Kilden ligger i et privatejet område på 11 hektar i en bassinagtig dal omkring Villestrup Ås udspring. Bakkerne nord og syd for dalen er op til 40 m højere end dalbunden, der muligvis blev dannet omkring en dødisklump efter istiden. Kalkundergrunden ligger højt i området, og hvor isen og jordskorpen har bevæget sig er der dannet sprækker i kalkundergrunden, der tillader grundvandet et vælde frem.

Store Blåkilde

Store Blåkilde er anset for at være Danmarks vandrigeste kilde, men nyere opmålinger har vist, at den ligger på tredjepladsen efter Lille Blåkilde og Blåhøl. Vandføringen i hovedkilden er ca. 80 liter/sek. Tæller man flere tilløb fra mindre kilder med, bliver vandføringen omkring 300 liter/sek. Kildens bassin er 12 m på det bredeste sted og vanddybden er mellem 4-5 m. Som i andre kilder er vandtemperaturen hele året 7-8 grader C.

Kildens bund består af løst og meget ustabilt kalkgrus. Den lyse bund, det krystalklare vand og spejling af himlen giver vandet en flot safirblå farve, der sandsynligvis har givet kilden dens navn. Hvor vandet vælder op af undergrunden, ses det tydeligt at kalkgruset bobler op og bevæger sig. Kildens navn kan dog også komme af ordet blotkilde – altså en kilde man ofrede (blotede) til guderne i. I hvert fald var det tidligere skik at herremændene fra Villestrup Slot red forbi kilden på vej til jagt for at smide en sølvmønt i bassinet, og der går historier om lokale fund af skatte fra oldtiden, fund som ikke er offentliggjort.

Området og kilden er fredet. Man må derfor ikke vade i kilden, smide ting i kilden eller indsamle dyr og planter fra området. Amtet har i 2005 foretaget en dykkerundersøgelse af kilden for at rense den. Man fandt heldigvis kun meget lidt skrald. De mange sølvmønter, der i henhold til den omtalte offerskik må ligge i kilden og afløbet, er der tidligere kun fundet få af – mange ligger muligvis stadig dybt i kildens ustabile bund.

Plantelivet i kilden domineres af smalbladet mærke, en karakterart for køligt fremvældende kildevand. Lige omkring kilden vokser dueurt, og på engene omkring kilden findes djævelsbid, der tiltrækker sommerfugle som dagpåfugleøjen. Bassinkilder som Store Blåkilde har i forhold til strømkilder og sumpkilder en forholdsvis artsfattig ferskvandsfauna, da det hurtigtstrømmende vand over småsten og grus mangler. Ved kilden er observeret guldsmeden Stor Hedelibel (Sympetrum striolatum), og om vinteren, hvor kilden grundet den konstante temperatur altid er isfri, holder mange fugle, f.eks. ses vandstær, isfugl, bjergvipstjert og halemejser.

Store Blåkilde er muligvis et underjordisk afløb fra Madum sø, der ligger 20 m højere end kilden. Teorien er ikke bevist, men er geologisk mulig.

Kilder/Henvisninger

redigér

56°46′58.01″N 9°54′57.45″Ø / 56.7827806°N 9.9159583°Ø / 56.7827806; 9.9159583