Strandvold med enårige planter

Opskyllet fra havet lægger sig typisk i strandvolde, som er rige på organisk materiale, tang-rester, med et højt indhold af gødningsstoffer. Her opstår et kortvarigt plantesamfund, hvor énårige planter dominerer, men hvor der også findes enkelte flerårige arter. Med tiden kan denne naturtype udvikle sig til Flerårig vegetation på stenede strande.

Kysten ved Elsegårde, Djursland, har de karakteristiske, stenede strandvolde.
Strandmælde er en almindlig art på strandvolde

Plantevækst redigér

De typiske arter er:

Galleri med typiske arter på Strandvolde med enårige planter

Natura 2000 redigér

Strandvold med enårige planter er en naturtype i Natura 2000 med betegnelsen 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde i Miljøstyrelsens habitatbeskrivelser. [1] Naturtypen findes almindeligt langs kyster i de indre danske farvande, som er udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet. Naturtypen har som regel store ubevoksede dele mellem de bevoksede, da bevoksningerne flytter rundt på stranden i årets løb.[1][2]

Litteratur redigér

Eksterne henvisninger redigér

  1. ^ a b Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine mst.dk p7
  2. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 14. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.