Strandvold med flerårige planter

På gamle strandvolde opstår der efterhånden et plantesamfund af flerårige planter. I en overgangsfase fra Enårig vegetation på stenede strandvolde kan mosser og laver dominere i pletter. Det er fælles for arterne, at de skal være salttålende i en eller anden grad, men havpåvirkningen aftager med stigende afstand til havstokken.

Bukketorn hører hjemme på den stenede strand.

Plantevækst redigér

De typiske planter i denne naturtype er:

Galleri med typiske arter på Strandvolde med enårige planter

Natura 2000 redigér

Strandvold med flerårige planter er en naturtype i Natura 2000 med betegnelsen 1220 Flerårig vegetation på stenede strande . Naturtypen findes almindeligt langs kysterne i de indre danske farvande, som er udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet, især på kyster langs Østersøen, Kattegat og Store- og Lillebælt [1][2]

Litteratur redigér

Eksterne henvisninger redigér

Litteratur redigér

  • Peter Vestergaard: Planter på rullesten i Urt, 2011, 1, side 29-36

Noter redigér

  1. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine mst.dk p.8
  2. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 14. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.