Strandvold med flerårige planter

På gamle strandvolde opstår der efterhånden et plantesamfund af flerårige planter. I en overgangsfase fra Enårig vegetation på stenede strandvolde kan mosser og laver dominere i pletter. Det er fælles for arterne, at de skal være salttålende i en eller anden grad, men havpåvirkningen aftager med stigende afstand til havstokken.

Bukketorn hører hjemme på den stenede strand.

PlantevækstRediger

De typiske planter i denne naturtype er:

Galleri med typiske arter på Strandvolde med enårige planter

Natura 2000Rediger

Strandvold med flerårige planter er en naturtype i Natura 2000 med betegnelsen 1220 Flerårig vegetation på stenede strande . Naturtypen findes almindeligt langs kysterne i de indre danske farvande, som er udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet, især på kyster langs Østersøen, Kattegat og Store- og Lillebælt [1][2]

LitteraturRediger

Eksterne henvisningerRediger

LitteraturRediger

  • Peter Vestergaard: Planter på rullesten i Urt, 2011, 1, side 29-36

NoterRediger

  1. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 mst.dk p.8
  2. ^ Fredshavn, Jesper; Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Christian Damgaard, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros, Peter Wind, Liselotte Sander Johansson, Anette Baisner Alnøe, Karsten Dahl, Erik Haar Nielsen, Helle Buur Pedersen, Signe Sveegaard, Anders Galatius & Jonas Teilmann (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 14. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.  Mere end en |pages= og |page= angivet (hjælp)