Studiemiljø

Studiemiljø er det miljø og de sociale netværk de studerende befinder sig i, både i og omkring deres studier. Det er med Lov om undervisningsmiljø (Undervisningsministeriet, 2001 og 2017) pålagt alle danske uddannelsesinstitutioner at undersøge de studerendes psykiske, fysiske og æstetiske studiemiljø.[1][2] Flere og flere danske universiteter bevæger sig imod amerikanske modeller med ét campus og et samlet miljø, men mange danske universiteter er dog stadig spredt rundt i de byer, de ligger i.[3]

Kilder og henvisningerRediger

  1. ^ Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 05/04/2017 på retsinformation.dk
  2. ^ Hvilke faktorer i studiemiljøet fremmer trivsel? – en analyse på baggrund af svar fra 11401 studerende ved Aarhus Universitet. Kim Jesper Herrmann, Torben Kristian Jensen og Berit Lassesen, på tidsskrift.dk
  3. ^ Studiemiljø på studier.ku.dk