Sublativ

grammatisk kasus

Sublativ er i grammatik en kasus, der betegner et sted, hvor noget bevæger sig hen. Det svarer til et præpositionsled på dansk med »til« og »ind i«.

Sublativ findes som adverbialkasus i finsk og som lokalkasus i ungarsk.

På ungarsk har sublativ endelserne -re og -ra, og betydningen er som på tysk auf + akkusativ.

Sublativ bruges på finsk ved et mindre antal pronominer som overleverede former, ikke-produktive former.