Overdrev og græsheder er lidt mere almindelige end dem på kalkrig jord. De opstod overalt, hvor der er silikatrig jordbund, som man udnyttede ved græsning gennem i flere generationer. Gødskning, sprøjtning eller anden intensiv behandling af sådan et område vil ødelægge dets vegetation med det samme.

Katteskæg (Nardus stricta) er karakterplante for denne naturtype.

Naturtypen opstår kun, hvor man kombinerer græsning med ekstensiv drift. Hvis græsningen ophører, genindtræder successionen, og området udvikles tilbage i retning af blandet løvskov med Bøg (Fagus sylvatica) eller Eg (Quercus robur) som det dominerende træ.

Surt overdrev er en betegnelse for en prioriteret naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 6230.[1]

Plantevækst

redigér

De typiske planter på denne naturtype er:

Eksterne henvisninger

redigér
  1. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 22. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.