Sydsibirisk-pontisk-pannoniske floraregion

Den sydsibirisk-pontisk-pannoniske floraregion er et floraområde – en enhed i den floristiske inddeling – i Mellemeuropa, Østeuropa og Asien, som strækker sig fra Sydsibirien over Ukraine, Transsylvanien, Vojvodina og den Ungarske lavslette frem til Alpernes østlige udløbere i Østrig. Den er selv på sin side en del af Holarktis. Vegetationen er stærkt præget af et kontinentalt klima med ringe nedbør, høje temperaturer om sommeren og lave om vinteren. Indtil ca. 50 km øst for Bukarest ville området under naturlige betingelser være skovdækket, men der er opstået sekundære stepper som følge af århundreders græsning med menneskers nyttedyr. Først øst herfor begynder de klimatisk betingede, primære stepper.

Vår-Adonis på en naturlig biotop ved Neusiedel-am-See i Burgenland, Østrig.

Provinser redigér

Regionen består af tre provinser:

Typiske sydsibirisk-pontisk-pannoniske floraelementer er Vår-Adonis og Sibirisk Klokke.

Kilder redigér

  • M. A. Fischer, K. Oswald og W. Adler: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Auflage, 2008, ISBN 978-3-85474-187-9 side 120f og 127 (tysk)
  • Luise Schratt-Ehrendorfer: Die Pflanzenwelt der Steppen Niederösterreichs: Flora und Vegetation, Standortsvielfalt und Gefährdung, i Heinz Wiesbauer (udg.): Die Steppe lebt - Felssteppen und Trockenrasen in Niederösterreich, 2008, ISBN 3-901542-28-0 (tysk)
  • Manfred A. Fischer: Ein Hauch Orient - pannonische Vegetation und Flora, i Natur im Herzen Mitteleuropas, 2002, ISBN 3-852147-76-X (tysk)