Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 er en forening, der har til formål:

  • at styrke det danske folks vilje til indsats for Sydslesvig og sydslesvigerne.
  • at opmuntre og støtte sydslesvigerne – især mellem Dannevirke og Ejderen.
  • i deres arbejde for at vedligeholde et folkeligt og kulturelt fællesskab med Danmark og det danske folk; herunder ved støtte til unge sydslesvigeres uddannelse.

HistorieRediger

Efter 2. verdenskrigs afslutning var der et ønske om, at Sydslesvig skulle genforenes med Danmark. Da det var Danmarks officielle politik kun at støtte området ned til Dannevirke, blev Sydslesvigsk Udvalg oprettet den 5. maj 1945 med det formål at støtte området fra Dannevirke ned til Ejderen.

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 har støttet oprettelsen af flere skoler og børnehaver i Ejderlandet, her kan specielt nævnes Ejderskolen i Rendsborg, Drage Børnehave, Vestermølle Skole og Bydelsdorf Alderdomshjem.

Flere personer har også støttet sagen ved at oprette legater, som donatorerne har ønsket, at Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 skal administrere – her kan bl.a. nævnes Lektor Kirsten Langkildes Legat. Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945's Fond er en sammenslutning af 4 legater – Sydslesvigsk Udvalgs Ejderskolelegat, Landinspektør Niels Smed Søndergaards Legat, Snoghøj Gymnastikhøjskoles Fond og Forsøgleder Magda Dalby Hansens Mindelegat.

ProtektorRediger

Hans Excellence Ingolf greve af Rosenborg

Ekstern henvisningRediger