Tørt kalksandsoverdrev

Tørt kalksandsoverdrev findes på skrænter med en kombination af sand og kalk, som er usædvanlig i Danmark. Naturtypen opstår og vedligeholder sig selv, for det løse sand skrider hele tiden og lader ikke træer og buske få fodfæste. Med tiden kan urtevegetationen dog nok blive så tæt, at sandet stabiliseres, og så er der muligheder for træer og buske med store frø som f.eks. Stilkeg eller Almindelig hvidtjørn.

Almindelig Sankthansurt på kalkrigt sand.

Tørt kalksandsoverdrev er en betegnelse for en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 6120.[1]

Typiske planterRediger

Kilder og henvisningerRediger

  1. ^ Fredshavn, Jesper; Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Christian Damgaard, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros, Peter Wind, Liselotte Sander Johansson, Anette Baisner Alnøe, Karsten Dahl, Erik Haar Nielsen, Helle Buur Pedersen, Signe Sveegaard, Anders Galatius & Jonas Teilmann (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 22. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.