Tajga og græsområder på Kamtjatka

Økozonen Taiga og græsområder på Kamtjatka dækker Kamtjatka, der er en halvø på stillehavssiden af det eurasiske kontinent, og øerne syd for Kamtjatka. Dermed er den en del af det palæarktiske biom nåleskov

Gejserdalen på Kamtjatka med taiga og græsområder på bjergskråningerne.

BiodiversitetRediger

Regionen ligger på et geologisk meget aktivt sted: Vulkanudbrud, jordskælv og tsunamier omformer hele tiden landskabet. Regionen er én af jordens mest naturskønne og uberørte egne. I en mosaik af plantesamfund med tundra og nåleskov som de mest almindelige finder man adskillige sjældne og endemiske planter. Det rige planteliv giver grundlag for et tilsvarende rigt dyreliv, og den særlige Kamtjatka-underart af Brun bjørn findes i stort antal med mange, meget store individer.

Dominerende planterRediger

Dominerende dyrRediger