Thybomål

Thybomål er et dansk folkemål, som tales i Thy i Nordvestjylland.

Dialekten er jysk, nærmere betegnet vestjysk, der er kendetegnet ved kun at have et køn (genus) ("en mand, en hus, en kvinde"), foranstillet artikel (æ hus, dvs. "huset") og 'w' for rigsdansk 'v' (wask, dvs. "vask"). 1. pers. ental pronomen er 'æ' som på sønderjysk, men i modsætningen til resten af Jylland, hvor det er 'a'. Et arkaisk træk i thybomål er, at det har bevaret h-lyden foran v og j: hwæm, hjæm, hwor, hwa.[1]

Thybomål [Thybomol eller Thybomool]: Man kan som en rettesnor i de fleste tilfælde sætte et "Æ" foran ordet når man tilføjer endelserne "en" eller "et".

Eks.: Bestyrelse = Bestyrels - Bestyrelsen = Æ Bestyrels. Malkekvæg = Malkekwæg - Malkekvæget = Æ Malkekwæg.

Thybomål adskiller sig fra sydligere vestjysk med udtalesystemet, som rummer flere vokaler, ligesom vendelbomål. Grammatikken er dog klart vestjysk. I forhold til vendelbomål kan man opstille følgende forskelle:

Thybomål - vendelbomål:
Ét køn - tre køn (han-, hun- og intetkøn)
Ikke palatalisering - palatalisering (f.eks. -nd ⇒ j, "landmand" - "lajmaj").[2]

Thybomål: "Æ lannmann å æ kwind war u i æ skow".
Vendelbomål: "Lajjmajji å kwinnen war u i skowwi"

Den 3. januar 2013 stiftedes Foreningen Thybomål[3], som arbejder for at styrke dialekten og skabe større bevidsthed om den.

KilderRediger