Thysyssel

Thysyssel i Nordvestjylland

Thysyssel var i middelalderen et syssel, der bestod af følgende herreder:

Området svarer til Thy, Hanherred, Thyholm og Thyborøn i Nordvestjylland.