Tolylfluanid

kemisk forbindelse

Tolylflouanid (også kendt under handelsnavnet Euparen M) er et chlor- og fluorholdigt pesticid med den kemiske betegnelse dichlor-N-((dimethylamino)sulfonyl)fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid. Det har formlen C10H13Cl2FN2O2S2, og det er et hvidt, næsten lugtløst pulver, der er vanskeligt at opløse i vand. Stoffet indgår som aktivt stof i de svampedræbende midler, der bruges i frugt- og planteavlen og som beskyttelsesmiddel på træværk. Stoffet har opnået godkendelse frem til 2016 på grundlag af nye undersøgelser[1].

 • Molekylvægt: 347,2
 • CAS-nummer: 731-27-1
 • Farenummer: 60
 • UN-nummer: 2588 (pesticid, fast, giftigt)
 • Smeltepunkt: 95 °C
 • Opløselighed i vand: 4 g/l
 • Dampmassefylde: 12,0 (luft = 1)
 • LD50: 1.000 mg/kg (oral-rotte)
 • Første nedbrydningsprodukt: DMST (N-metyl-N'-(4-metylfenyl)-sulfamid 4-dimetylamino-sulfonyl-amino-toluen)[2]
Tolyfluanid.svg

Opførsel i naturenRediger

Tolylfluanid hydrolyseres langsomt til ret hurtigt ved pH = 4-7. Halveringstiden er kortere, når pH er højt, og ved pH = 7 er den ca. 2 døgn. Det første nedbrydningsprodukt, DMST, er hydrolytisk stabilt i pH-intervallet 5-9. Halveringstiden skønnes at være længere end et år ved 22 °C.

I iltrigt vand med pH = 7,7-8,0 nedbrydes tolylfluanid hydrolytisk og mikrobielt til DMST. Efter 14 døgn er alt tolylfluanid i princippet nedbrudt. Den fortsatte nedbrydning er langsom til meget langsom, og halveringstiden for DMST vurderes til 50-70 døgn. Efter 17 uger er henved 30% af udgangsproduktet fuldstændigt nedbrudt.

I jord nedbrydes tolylfluanid hurtigt til DMST. I forsøg vurderes halveringstiden for den fuldstændige bortskaffelse af tolylfluanid til at vare 1-2 uger[3].

Tolylfluanid opløses i fedt og har derfor mulighed for at ophobes i fødekæderne.

Optagelse, omsætning og udskillelseRediger

Tolylfluanid absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt i mave-tarmkanalen. De højeste koncentrationer er målt i blod, lunger, lever, nyrer, milt og skjoldbruskkirtlen. 99% udskilles i løbet af to døgn med urinen. Der sker dog en vis ophobning i skjoldbruskkirtlen[3].

Akut farlighedRediger

 • Indtagelse gennem mund: Middelhøj LD50 : >1000 mg/kg
 • Optagelse gennem hud: Lav LD50 : >5000 mg/kg
 • Indhalering: Meget høj LC50 : 0,02-0,3 mg/l

Indånding eller synkning kan føre til sundhedsskader. Der er fare for allergiudvikling. Irritation af åndredrætsorganer, mave-tarmkanal og øjne, hvor stoffet medfører brænden og kløe. Hudirritation medfører brænden og svien[4].

Kronisk forgiftningRediger

Ved forsøg med rotter har man set mindsket appetit, reduceret kropsvægt, ændret blodbillede, nedsat hjertevægt, påvirkninger af lever og nyrer samt hævelser i benene og ændringer i tænderne på grund af den forøgede optagelse af fluor. Derimod er der ikke påvist øget risiko for kræft ud over, at man finder en forøget hyppighed af adenomer i skjoldbruskkirtlen hos højdosisgruppen (500 mg/kg kropsvægt og dag).

De gennemførte undersøgelser tyder ikke på, at tolylfluanid kan fremkalde effekter på forplantningsevnen eller på fostre. I doser som påvirkede kropsvægten hos moderdyrene, var vægten af kuld og moderkage også nedsat[3].

Se ogsåRediger

NoterRediger

 1. ^ European Food Safety Authority (EFSA)s videnskabelige rapport (2005) 29, 1-76, "Conclusions on the peer review of tolylfluanid" (færdigbehandlet den 14. marts 2005)
 2. ^ http://www.kemikalieberedskab.dk/ikkort/48/ik.kort.%5BT%5D.486.html Indsatskort ved trafikuheld
 3. ^ a b c https://web.archive.org/web/20070316171102/http://apps.kemi.se/bkmregoff/Bkmblad/Tolyl.pdf Svensk kemikalieinspektion: Tolylfluanid
 4. ^ http://www.enius.de/schadstoffe/tolylfluanid.html Gesellschaft zur Überwachung von Technik und Equipment: Tolylfluanid

Eksterne linksRediger