Torup (Skjød Sogn)

lokalitet 9 km vest for Hadsten
For alternative betydninger, se Torup. (Se også artikler, som begynder med Torup)

Torup ligger vest for Skjød og består af de 2 gårde, Toruplund og Torupgård, samt et par huse. Befolkningstallet ligger på ca. 15.

Torup ligger vest for Skjød på bakken oven for Granslev Å, som med sin brede ådal strømmer i nord-sydlig retning vest for bebyggelsen. Åen kan krydses over Torup Bro. Det stærkt kuperede terræn nærmest ådalen er bevokset med skov, således Torup Skov sydvest for bebyggelsen og skov nord for bebyggelsen. Skovene er fredskov.

Etymologi redigér

Endelsen -rup viser, at der er tale om en torp, en udflytterbebyggelse.

Historie redigér

Torup bestod i 1639 af en enkelt ejendom, kaldet Lil-Torup. Det samlede dyrkede areal var 68,8 tønder land skyldsat til 14,35 tønder hartkorn.[1]

Noter redigér

  1. ^ Pedersen, s. 239

Litteratur redigér

  • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet (København MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975), ISBN 87-7526-056-5
 Denne artikel om lokaliteten Torup (Skjød Sogn) kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.

Koordinater: 56°18′13″N 9°54′23″Ø / 56.3036°N 9.9065°Ø / 56.3036; 9.9065