Transformatorstation

anlæg der oftest sænker elspændingen
(Omdirigeret fra Transformerstation)

En transformatorstation, ofte kaldet transformerstation, er et anlæg (node) i elnettet, som muliggør at elektricitetens vej fra indgående ledninger kan dirigeres til udgående ledninger på en sikker måde. Det er ofte en bygning opført af sten eller metal, der giver læ og afdækning til en transformator, der transformerer den elektriske spænding ned fra f.eks. 10...36kV - til 230V og 400V som er elforsyningsnettets forsyningsspænding, så den kan anvendes af forbrugere og det private erhvervsliv.

Kompakt transformatorstation.
380-kV-transformatorstation ved Norderstedt, Tyskland.
En elektrisk transformerstations elementer
A: Primære sides eltransmissionsledninger
B: Sekundære sides eltransmissionsledninger
1. Primære eltransmissionsledninger
2. Jordingsledning
3. Luftledninger
4. Transformator til måling af elektrisk spænding ("spændingstransformator")
5. Afbryder
6. Kredsløbsafbryder
7. Transformator til måling af elektrisk strøm ("strømtransformator")
8. Lynafleder
9. Hovedtransformator
10. Kontrolbygning
11. Sikkerhedshegn
12. Sekundære eltransmissionsledninger

Et andet eksempel på en transformatorstation er et transformatortårn, som hovedsageligt er designet til at sende elforsyningsnettet ud via luftledninger.

Fordeling af elektricitet i luftledninger

redigér

Når elektricitet skal transporteres over større afstande, er det nødvendigt at sætte den elektriske spænding op. Men når strømmen via ledningsnettet skal ud til slutbrugerne, skal spændingen igen sættes ned. Inden det blev almindeligt at lægge el-kablerne i jorden, skete denne transformering typisk i et transformatortårn, hvor transformatoren var monteret i ledningshøjde, øverst i tårnet.

Funktioner

redigér
  • Ved behov omtransformeres spændingen.
  • Overvåge at spændinger og strømme holdes indenfor specificerede niveauer. Både ved overbelastninger og for eksempel lynnedslag. Det kan delvist sammenlignes med en sikringsfunktion.
  • Modvirke reaktive belastninger ved lange overførsler med seriekondensatorer og reaktorer.
  • Bryde eller slutte en ind- eller udgående ledning indenfor brøkdele af et sekund. Det kan delvist sammenlignes med en omskiftersfunktion, men for meget større spændinger og strømme.
  • Afbryde en ledning eller udstyr for at man med dobbelt sikkerhed kan vedligeholde. Dette svarer til at "trække stikket ud af stikkontakten".
  • Jorde og kortslutte en afbrudt ledning eller udstyr for yderligere at øge sikkerheden ved vedligeholdelse.
  • Jorde linjer ved lynnedslag med overspændingsbeskyttelse.

Billeder

redigér


Eksterne henvisninger

redigér