Tunfisk

fiskeslægt
(Omdirigeret fra Tun)
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Tunfisk (Thunnus) er en slægt af pigfinnefisk i makrelfamilien. Det er store hurtigsvømmende fisk. Atlantisk tun, som er den største af arterne, kan komme op på en fart af 70 km i timen, så den har let ved at indhente sit bytte, som består af mindre fisk.

Tunfisk (Thunnus)
Thunnus albacares
Thunnus albacares
Videnskabelig klassifikation
Rige Animalia (Dyr)
Række Chordata (Chordater)
Klasse Actinopterygii (Strålefinnede fisk)
Orden Perciformes (Pigfinnefisk)
Familie Scombridae (Makrelfamilien)
Hjælp til læsning af taksobokse

Spisefisk redigér

Tunfisk er spisefisk og overalt i verden er de udsat for et betydeligt fiskeri. De går ofte i tætte stimer, så det kan blive en ordentlig fangst, hvis fiskerne kan indkredse stimen med net og hale de mange tun indenbords. Nogle steder har fiskeriet efter tun desværre taget overhånd, så visse af arterne er blevet truet. Det er derfor vigtigt, at der ikke fanges flere tun, end bestanden kan tåle.

Fem arter af tun er særligt truede: sydlig blåfinnet tun (stærkt truet), atlantisk blåfinnet tun, atlantisk storøjet tun, gulfinnet tun og albacore (relativt lille tun med lyst kød, som ofte bruges til konserves).

Arter redigér

Det er store fisk med en glat, cigarformet og strømlinet krop. Imellem den store halefinne og de bageste finner på ryggen og bugen findes en række meget små finner. Roden af halen er meget smal. Der findes omkring 10 arter af tunfisk. De mindste vejer nogle få kg. Den største art (atlantisk tun, også kaldet almindelig tun) kan i sjældne tilfælde blive næsten 5 meter lang og veje 800-900 kg. Normalt bliver den dog kun 2 meter og vejer omkring 200 kg.

Udbredelse redigér

Tunfisk findes i alle verdenshave, men mest i de varmere dele. Almindelig tun findes i stort tal i Middelhavet og i Atlanterhavet. De kommer også af og til på besøg i danske farvande, hvor de dog tidligere var langt mere almindelig.

Voksne tun æder stimefisk som f.eks. makreller, hornfisk og sild.

Som regel strejfer tunfisk vidt omkring i verdenshavene og følger efter stimer af de fisk, som de lever af.

En stor hun-tun gyder omkring 10 millioner æg. Æggene er meget små og svæver frit i vandet. De nyklækkede unger vokser hurtigt og æder plankton og fiskeyngel, senere blæksprutter og større fisk.

Se også redigér