Ubetinget vigepligt

Ubetinget vigepligt er et begreb i den danske færdselslov, der angiver, at man skal afvente fri bane i alle retninger, før man kører frem i trafikken.

Et T-kryds med ubetinget vigepligt angivet med tavle og hajtænder
Skilt, der betyder ubetinget vigepligt
Stop-skilt

I Danmark skelnes mellem ubetinget vigepligt og højrevigepligt. Der er ikke noget i den danske færdselslov, der hedder betinget vigepligt, venstrevigepligt eller ubetinget højrevigepligt.

Ved ubetinget vigepligt skal man holde (vige) for trafik fra begge sider (uden betingelse af siden) modsat højrevigepligt, hvor man skal vige for trafik fra højre side.

For det meste vil ubetinget vigepligt være angivet med hajtænder og færdselstavlen "ubetinget vigepligt", der er symboliseret ved en hvid trekant med rød kant, der står på spidsen. Bemærk, at dette er den eneste færdselstavle, der vender spidsen nedad, hvilket gør, at man hurtigt kan se, hvilken vej der har vigepligt, også selvom man kun kan se tavlen fra bagsiden.

En del steder er der af den ene eller anden grund ikke mulighed for eller vilje til at male hajtænder og opsætte skilte. Her benyttes andre regler og angivelser, hvoraf en del er nævnt her:

  • Stoplinje og den ottekantede tavle "fuldt stop"
  • Krydsning over fortov eller cykelsti
  • Udkørsel fra matrikel (p-plads, tankstation, privat indkørsel, færgeleje m.v.)
  • Udkørsel fra klart underordnet vej (eksempelvis fra sti eller markvej til større asfalteret vej)
  • Udkørsel fra parkeringsplads
  • Ved jernbaneoverskæring, med eller uden bomme

Ved lyskryds, hvor der ikke er opsat skiltning med andre angivelser, er der højrevigepligt, hvis lyset ikke virker.