Värend er sammen med Njudung og Finnveden et af de større "små lande" i Småland i Sverige. Värend svarer stort set til det nutidige Kronobergs län bortset fra Sunnerbo härad i Finnveden.

Bygderne i vikingetidens Småland. Røde og sorte punkter angiver runesten. Røde punkter angiver runesten med indskrifter om lange rejser.