Våbenhvilen i Moskva

Våbenhvilen i Moskva blev indgået af Sovjetunionen, Storbritannien og Finland den 19. september 1944 som afslutning på fortsættelseskrigen. Våbenhvilen i Moskva må ikke forveksles med fredstraktaten i Moskva fra 1940, som afsluttede vinterkrigen mellem Finland og Sovjet. Den endelige fredsaftale mellem Finland og en del af De Allierede blev underskrevet i Paris i 1947.

Områder afstået af Finland til Sovjetunionen efter Fortsættelseskrigen. Porkkala blev tilbagegivet til Finland i 1956.

Våbenhvilebetingelser

redigér

Våbenhvilebetingelserne lignede de, der var blevet aftalt ved fredstraktaten i Moskva i 1940: Finland måtte afstå dele af Karelen og Salla foruden visse øer i Den Finske Bugt[1]. Der ud over skulle Finland afgive Petsamo-området og udleje Porkkala til Sovjetunionen for en periode på 50 år (området blev tilbageleveret til Finland i 1956), ligesom Finland skulle betale 300 mio. $ (≈ 4 mia. $ i dag) i krigsskadeserstatning i form af varer til Sovjetunionen over seks år. Samtidigt skulle Finland afbryde forbindelserne med Nazi-Tyskland, opløse pro-Nazistiske politiske, militære og paramilitære organisationer, der var fjendtligt indstillet over for de allierede og tillade Finlands kommunistiske parti.

Våbenhvilen pålagde endvidere Finland at udvise alle tyske tropper fra sit territorium i løbet af 14 dage. Da tyskerne ikke forlod Finland inden fristens udløb, kom det til militær konfrontationer mellem finske og tyske tropper i Laplandskrigen.