Denne naturtype finder man på de fugtigste steder i større hedearealer eller – mere udbredt – i nærheden af højmoser. Våd Hede er en betegnelse for en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 4010.[1]

Klokkelyng er karakterplante for fugtige heder.

Dannelsesforhold

redigér

Typen er afhængig af konstant, høj vandstand, og klokkelyng kan ikke klare sig i konkurrence mod blåtop, hvis området bliver udtørret. Der er ligeledes en konstant fare for, at højere buske og træer kan invadere området og ændre forholdene.

Plantevækst

redigér

De typiske planter på denne naturtype er:

Se også

redigér

Eksterne henvisninger

redigér
  1. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 20. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.