En funktions værdimængde eller billedmængde er den mængde af værdier, som en funktion er i stand til at returnere. Funktionen f's værdimængde skrives som Vm(f).

Ved illustrering af en reel funktion af én reel variabel i et koordinatsystem sættes værdimængden konventionelt op ad y-aksen, også kaldet 2.-aksen.

EksemplerRediger

Sinusfunktionen har værdimængden [-1; 1], og hvis   (hvis x er et reelt tal).

Se ogsåRediger