Værker af Niels W. Gade

Wikimedia liste

Dette er en liste over værker af Niels W. Gade.

Niels Wilhelm Gade

En fuldstændig, tematisk fortegnelse over Gades værker blev udgivet af Det Kongelige Bibliotek i 2019.[1]

År Op. Titel Bemærkninger
1836 Ouverture, E
1836 Allegro, a, Strygekvartet (1 sats)
1837 Andante & allegro molto, f. Strygekvintet (2 violiner, bratch og 2 celli)
1839 Klavertrio, B
1840 Seht', welch ein Mensch! Hymne. Kor à capella. Med tekst af ?
1840 Hilf uns, Gott, in unserm Streit. Gebeth. Kor à capella. Med tekst af ?
1840 1 Efterklange af Ossian, a. Ouverture
1840 Fædrelandets muser, ballet, sammen med Johannes Frederik Frølich
1840 28 Klaversonate, e. Oprindelig udgave af klaversonate, e, 1854
1840 Strygekvartet, F
1840 Fem Fædrelandshistoriske Sange
— Hvi synges evigt om Spartaner, Daniel Rantzau. Med tekst af Adam Oehlenschläger
— En Schweitzerbonde staar aarle ved Strand, Den sælsome Jordefærd. Med tekst af Adam Oehlenschläger
— Der risler en Kilde i Haraldsted Skov. Med tekst af H. P. Holst
— Før var der knap skrevet paa dansk en Bog, Ludvig Holberg. Med tekst af Christian Wilster
Paa Sjølunds fagre Sletter. Tekst af B.S. Ingemann
1841 2b Foraarstoner, 3 Klaverstykker. Revideret Version 1873
— Allegretto grazioso, F
— Andantino con moto, B
— Allegretto cantabile, C
1841 6 Sange. Tilegnet C.E.F. Weyse
1842 3 Agnete og Havfruerne. Solo, damekor og orkester. Med tekst af H.C. Andersen
— Jeg ved et Slot, dets Væg og Tag, Havfruesang
— Sol deroppe ganger under Lide, Agnetes Vuggevise
1842 4 Nordiske Tonebilleder. 4-hændigt klaver
Allegro risoluto, F
Allegretto quasi Andantino, f
Allegro commodo, F
1842 5 1. Symfoni, c, Paa Sjølunds fagre Sletter
1842 6 1. Violinsonate, A
1842 Napoli. Ballet af August Bournonville. 2. akt. (H. S. Paulli & Edvard Helsted: 1. & 3. akt)
1842 3 Sange. Med tekst af Chr. Winther
1843 10 2. Symfoni, E
1844 7 I Højlandet, D. Ouverture
1845 8 Stryge5tet, e. 2 Violiner, 2 bratcher og cello
1845 9 Neun Lieder im Volkston. Soli og klaver. Tekst af ?
1845 11 6 Sange. Mandskor
1846 12 Comala. Kantate. Soli, kor og orkester. Med tekst efter Ossian
1846 13 5 Sange. Kor à capella. Med tekst af Emanuel Geibel (nr. 1-3 og 5) og Ludwig Tieck (nr. 4) (version med dansk og tysk tekst 1878 - ny dansk tekstversion af Karl Clausen ved udgivelse i 1967)
— Der Frühling ist ein starker Held, Ritter Frühling
— Die stille Wasserrose steigt, Die Wasserrose
— Wer recht in Freuden wandern will, Morgenwanderung
— Feldeinwärts flog ein, Herbstlied
— Im Wald im hellen Sonnenschein, Im Wald
1846 14 Ouverture, C
1846 O du, der du die Liebe bist. Kor og strygere. Med tekst af ? (Senere version 1856)
1847 15 3. Symfoni, a
1848 16 Ridderliv. 6 Sange. Mandskor. Med tekst af C. Schultes
1848 18 Tre karakterstykker, 4-hændigt klaver
— Bortreisen, C
— Valpladsen, e
— Hjemkomsten, E
1849 17 Oktet, F, 4 violiner, 2 bratcher og 2 celli
1849 21a 2. Violinsonate, d
1849 21b Tre digte. Med tekst af Carsten Hauch
— Herr Magnus han stirrer i Vinternatten ud, Knud Lavard
— Hvorfor svulmer Weichselfloden, Polsk Fædrelandssang
— Hvi staar du saa ensom o Birketræ, Birken
1849 Mariotta. Syngestykke. Med tekst af Carl Borgaard efter Eugène Scribe
1850 19 Akvareller, Klaver
1850 20 4. Symfoni, B
1850 Nordisk Sæterrejse, F. Lystspilouverture
1850 3 Sange. Med tekst af H.C. Andersen
1851 22 3 Tonestykker, Orgel
— Tonestykke, F
— Tonestykke, C
— Tonestykke, a
1851 Strygekvartet, f
1852 23 Foraarsfantasi. Kantate. Soli, klaver og orkester. Med tekst af Edmund Lobedanz
1852 24 Bilder des Orients. 5 Sange. Med tekst af Heinrich Stieglitz
— Deine Stimme lass ertonen
— Milde Abendlüfte wehen, Ständchen
— Meinen Kranz hab' ich gesendet
— Ihr habt genug getrunken, Am Brunnen
— Wenn der letzte Saum des Tages
1852 25 5. Symfoni, d, Med klaver
1852 Albumsblade. Klaver
1852 3 Sange
- bl.a.
— Grøn er Vaarens Hæk, Aprilvise. Tekst af Poul Martin Møller
1852 Op thi Dagen nu frembryder. Med tekst af H.A. Brorson
1853 26 5 Sange. Mandskor
1853 29 Novelletter, Klavertrio
1854 27 Arabeske. Klaver
1854 28 Klaversonate, e. Revideret udgave af klaversonate, e, 1840
1854 30 Elverskud. Kantate. Soli, kor og orkester. Med tekst af Chr. K.F. Molbech
1854 Et folkesagn. Ballet af August Bournonville. 1. & 3. akt. (J.P.E. Hartmann 2. akt)
1855 31 Folkedanse. Klaver
1856 Udrust dig Helt fra Golgata. Med tekst af Johs. Ewald
1856 O du, der du die Liebe bist. Kor à capella. Med tekst af ? (Tidligere version 1846)
1856 Mindekantate over Fru Anna Nielsen
1857 32 6. Symfoni, g
1857 34 Idyller. Klaver
— I Blomsterhaven, G
— Ved Bækken, F
— Trækfugle, D
— Aftendæmring, D
1857 Baldurs drøm. Kantate. Soli, kor og orkester. Med tekst af Adolph Hertz
1857 Fra skitsebogen. Klaver
1858 33 5 Sange. Mandskor
1858 35 Foraars-Budskab. Koncertstykke. Kor og orkester. Med tekst af Emanuel Geibel
1859 36 Børnenes Jul, Klaver
— Jule-Klokkerne, F
— Indgangsmarch, A
— Drengenes Runddans, a
— Smaapigernes Dans, E
— Godnat! F
1859 Barn Jesus i en Krybbe laa. Med tekst af H. C. Andersen
1859 Mindekantate for Overhofmarschal Chamberlain Levetzau
1860 Andantino, cis. Klaver
1860 Albumblad, C. Klaver
1860 Danserinden, F. Klaver
1860 Mindekantate for Skuespiller Nielsen
1861 37 Hamlet, c. Ouverture
1861 39 Michel Angelo, F. Ouverture
1861 40 Die heilige Nacht. Kantate. Solo, kor og orkester. Med tekst efter August von Platen
1861 41 Fantasistykker. Klaver
— I Skoven, H
— Mignon, f
— Eventyr, g
— Ved Festen, H
1861 Klaverstykke, B. Oprindelig skitse til Fantasistykke op 41
1861 Scherzino Akvarel. Klaver
1862 38 5 Sange. Mandskor
1863 42 Klavertrio, F
1863 Sørgemarch ved Kong Frederik d. 7. Død
1863 Holger Danskes Sange. Med tekst af B.S. Ingemann
— Ved Leire græsse nu Faar paa Vold. Holger Danskes Vugge
— Vær hilset mit gamle Fædreland, Holger Danskes hilsen til frænderne
— Kong Gøttrik sad ene paa Leire Borg, Holgers bortsendelse
— Jeg frit mig tumled i Verden om, Holger Danskes vej
— Der klang til Danmark en Kæmpesang, Holgers kamp med Burmand
— Til Rosengaarden gik jeg i Jomfruens Baand, Prinsesse Gloriant
— Tolv Riddere sad ved Kejserens Bord, De tolv jævninger
— Faner vifted over Skjolde, De elleve jævningers jordefærd
— Svart længtes jeg efter mit Fædreland, Holgers Orlov og Hjemfart
— I alle de Riger og Lande, Holger Danskes mærke
— Hvor Oberon lever, Ved mindernes kilde
— Vær hilset mit gamle Fædreland, Holger Danskes Tilbagekomst til Danmark
1864 43 4 Fantasistykker, Klarinet og klaver
1864 44 Sekstet, Es, 2 violiner, 2 bratcher og 2 celli
1864 45 7. Symfoni, F
1865 46 Ved solnedgang. Kantate. Kor og orkester. Med tekst af Andreas Munch
1866 50 Korsfarerne. Kantate. Soli, kor og orkester. Med tekst af Carl Andersen
1869 48 Kalanus. Kantate. Soli, kor og orkester. Med tekst af Carl Andersen
1869 54 Gefion. Kantate. Bariton, kor og orkester. Med tekst af Adam Oehlenschläger
1869 Festsang i Rosenborg Have. Kor og Klaver. Med tekst af Frederik Paludan-Müller?
1871 47 8. Symfoni, h
1871 51 Aarstidsbilleder. Soli, damekor og orkester. Med tekst af Carl Andersen
— Som Skygger i den dunkle Nat, Sommernat
— Trækfuglen flyver dristigt op, Løvfald
— Det flagrer mod Bondens Rude, Julekvæld
— Hvad dæmrer i Øst bag den rødmende Sky, Løvspring
1872 Festmusik til den nordiske Industriudstillings Aabningsfest. Kor. Med tekst af Carl Ploug
1873 52 Den bjergtagne. Kantate. Soli, mandskor og orkester. Med tekst af Carsten Hauch
1873 2b Foraarstoner, 3 Klaverstykker. Oprindelig Version 1841
— Allegretto grazioso, F
— Andantino con moto, B
— Allegretto cantabile, C
1873 Festligt præludium over salmen "Lover den Herre". Orgel
1874 49 Zion. Kantate. Bariton, kor og orkester. Med tekst af Carl Andersen
1874 53 Novelletter, F, Strygere
1875 2a Rebus, 3 Klaverstykker
— Scherzo, B
— Intermezzo, G
— Alla marcia, C
1876 Akvarel, A. Klaver
1877 Strygekvartet, e. Original udgave af strygekvartet, e, 1889
1878 Capriccio, a. Violin og orkester
1879 55 En Sommerdag paa Landet, Orkestersuite
1879 Festmusik i anledning af Universitetets 400 Aars Jubilæum
1879 Fiskerdrengen leger ved salten Vesterhav, Fiskerdrengen. Med tekst af Christian Richardt
1880 56 Violinkoncert, d
1881 57 Nye Akvareller. Klaver
— Humoreske, a
— Notturno, E
— Scherzo, Des
— Romanza, A
— Capriccio, F
1882 60 Psyche. Kantate. Soli, kor og orkester. Med Tekst af Carl Andersen
1883 Festmusik til nordisk Kunstnermøde
1884 61 Holbergiana, Orkestersuite
1884 Ulysses-March. Fospil til Holberg: Ulysses von Ithaca
1885 59 3. Violinsonate, B
1885 Benedictus og Amen. Kor og orgel
1886 58 Novelletter, E, Strygere
1886 62 Folkedanse, Violin og klaver
1889 63 Strygekvartet, D
1889 64 Der Strom. Kantate. Soli, kor, klaver og orkester. Med tekst efter Goethes Mahomet
1889 Strygekvartet, e. Revideret udgave af strygekvartet, e, 1877
Sange uden kendt kompositionsår
Agnete var elsket, uskyldig og god, Vise om Agnete og Havmanden. Med tekst af H. C. Andersen
Ak kæreste Hr. Guldsmed, Farvel lille Grete. Med tekst af Frederik Ludvig Høedt
Alt oprejst Maanen staar, Fatimes aftensang. Med tekst af Adam Oehlenschläger
De Bølger rulle så tungt af sted, Liden Kirsten. Med tekst af J. L. Heiberg
De hvideste Perler i Havet er spredt, Den Elskede. Med tekst af Carsten Hauch
Der er saa travlt i Skoven. Med tekst af Chr. Richardt
Der var saa favrt under Lindens Løv. Med tekst af ?
Der var så sort i Kirken, Den 19. December 1863. Med tekst af Christian Richardt
Der voksed et Træ i min Moders Gaard, Hemming spillemands sang. Med tekst af H.C. Andersen
En Sanger henrykt til sit Hjerte trykker, Sommeren begynder. Med tekst af ?
Farvel mit elskte Moderhjem! Flygtningen. Med tekst af Carsten Hauch
Fluen flyver om Lysets Skin, Fluen. Med tekst af Gerson
Fra kvalmfulde Mure. Med tekst af Adam Oehlenschläger
Går det, Herre, som jeg vil. Salme. Med tekst af N. F. S. Grundtvig
Hvad toner gennem Skoven. Med tekst af J.L. Heiberg
Hvor Elven kækt gennem Kløften sprang, Fjeldbroen. Med tekst af Carl Andersen
Hytten er lukket, Natten er stille, Serenade ved Strandbredden. Med tekst af Chr. Winther
Højt ligger paa Marken den hvide Sne, Snedronningen. Med tekst af H.C. Andersen
I din Haand, du lille blinker, Til min egen Dreng. Med tekst af Ludvig Bødtcher
I Jesu Navn er Løftets Ord udsagt, Bryllupssang. Med tekst af Johs. Petersen
Jeg gik mig i den dunkle Skov, Jægerens Sommerliv. Med tekst af Henrik Hertz
Jeg lader Baaden glide frem, En Situation. Med tekst af Chr. Winther
Køb Herre, Frugter, liflig i Smag og Skær, Den lille Frugtsælgerske. Med tekst af Gerson
Lette Bølge! Når du blåner, Barcarole. Med tekst af J.L. Heiberg
Lærken synger sin Morgensang, Fiskerdrengens Vise. Med tekst af H.C. Andersen
Min lille Fugl, hvor flyver du. Romance. Tekst af H.C. Andersen
Natten er saa stille, Barcarole. Med tekst af J.L. Heiberg
Naar det dufter sødt fra Blomsters Flor. Med tekst af ?
Paaske vi holde. Med tekst af N.F.S. Grundtvig
Rinda min Brud! Skalks Sang. Med tekst af Adam Oehlenschläger
Rosen sidder på tronen, Rosen. Med tekst af Chr. Winther
Rød Maanen skinner blandt Stjerner smaa, Havfruen. Med tekst af B.S. Ingemann
Sig Himlen hvælver saa ren og klar, Martsvioler. Med tekst af H.C. Andersen
Smaa Violer! O hvor sødt, Violerne. Med tekst af Adam Oehlenschläger
Som markens blomst henvisner fage. Salme. Med tekst af N.F.S. Grundtvig
Sov sødt i din Vugge, Vuggesang. Med tekst af Niels W. Gade
Spillemand spiller paa Strenge, Spillemanden. Med tekst af B.S. Ingemann
Stæren sad paa Kviste, Naar Solen skinner. Med tekst af Barner
Tre Rejsende drog fra Herberget ud, Den Eenlige. Med tekst af B.S. Ingemann
Ved Bækken jeg sidder, Pigens Sang ved Bækken. Med tekst af B.S. Ingemann
Vi grave dybt i sorten Muld, Bjergmandssang. Med tekst af Chr. Winther
Vi vandre sammen Arm i Arm, Skovsang. Med tekst af Emil?
Da droben auf jenem Berge, Schäfers Klagelied. Med tekst af Goethe
Der treue Walther ritt vorbei, Vom treuen Walther. Med tekst af Ludwig Uhland
Fahr' mich hinüber junger Schiffer, Der Gondolier. Med tekst af W. Wagner
Ich bin ein leichter Junggesell, Der Junggesell. Med tekst af Pfizer
Lebet wohl, geliebte Bäume. Med tekst af Goethe
Mein Schatz ist auf die Wanderschaft hin, Volkslied
Von dem Felsen stürzt' ein Stein, Das Liebes-Denkmal. Med tekst af ?
Orgelværker uden kendt kompositionsår
Af Højheden oprunden er. Orgel
Aleneste Gud i Himmerig. Orgel
Andante con moto, d. Orgel
Andante, C. Orgel
Andante, g. Orgel
Fra Himlen højt kom Budskab her (i). Orgel
Fra Himlen højt kom Budskab her (ii). Orgel
Hvo ikkun lader Herren raade (i). Orgel
Hvo ikkun lader Herren raade (ii). Orgel
Orgelstykke, c
Sørgemarch. Orgel
Tonestykke, d. Orgel
Trio, C. Orgel
Trio, F. Orgel
Vor Gud han er saa fast en Borg. Koral & variation. Orgel

Eksterne henvisningerRediger


  1. ^ "Niels W. Gade. Thematic-Bibliographic Catalogue of His Works". Det Kongelige Bibliotek. Hentet 11 June 2021.