Værslev er en by i Værslev Sogn. Indtil Kommunalreformen i 1970 lå den i Skippinge Herred, Holbæk Amt, derefter Vestsjællands Amt.

HistorieRediger

Værslev omtales første gang i Roskildebispens Jordebog omkring 1370 som Wessløf, Wæslef, Veslef og Weslef, senere 19. februar 1445 som Weseloff.[1]

Værslev landsby bestod i 1682 af 17 gårde, 1 hus med jord og 4 huse uden jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 505,9 tønder land skyldsat til 123,19 tønder hartkorn.[2] Dyrkningsformen var trevangsbrug.[3]

Værslev fik station på Nordvestbanen, der blev indviet 30. december 1874, og blev jernbaneknudepunkt, da Slagelse-Værslev-banen blev indviet 30. april 1898. Omkring århundredeskiftet skildres forholdene således: "Værslev med Kirke, Præstegd., Skole, Friskole, Mølle og, noget N. for Byen, Jærnbanestation med Telegrafstation".[4] Nogen nævneværdig byudvikling skete ikke.

Privatbanen Hørve-Værslev Jernbane (HVJ) blev indviet 6. maj 1919. Den havde i Værslev egen drejeskive og ensporet remise med overnatningsmulighed for togpersonalet, men der var ikke vandforsyning til lokomotiverne.

NoterRediger

LitteraturRediger

  • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 (Bygd 1983), ISBN 87-87293-25-0
  • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet (København MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975), ISBN 87-7526-056-5
  • Bent Søndergaard: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv); København 1972