Vands autohydronolyse

Vands autohydronolyse (tidligere: vands autoprotolyse) er den kemiske reaktion, hvor to vandmolekyler reagerer og danner oxonium- og hydroxidioner. I rent vand eller i en vandig opløsning, sker det at vandmolekylerne støder sammen. Der sker en syre-basereaktion, og da vand er en amfolyt optræder det både som syre og base. Følgende reaktion finder sted, der kaldes autohydronolyse:

To vandmolekyler reagerer med hinanden ved at udveksle en proton.

Hvis ligevægtsloven opstilles for reaktionen, ser den ud som følger, idet H2O betragtes som opløsningsmiddel:

I rent vand er følgende være sandt, da de to ioner dannes i forholdet 1 : 1

Det kan eksperimentelt vises, at rent vand ved 25 °C faktisk ikke er rent. Følgende er nemlig sandt:

Sammenlignes dette med udtrykket for Kv, ser man at

Da de to ioner dannes i forholdet 1 : 1, er dette altid sandt ved 25 °C. Dette danner derfor grundlaget for indretningen af pH- og pOH-skalaen.


syre/base-kemi

Vands autoprotolyse | pH og pOH | syre | base | titrering | korresponderende syre-basepar | buffer

Se også redigér