Det vediske sprog er det sprog som Vedaerne er skrevet på. Det er en meget tidlig form af sanskrit, eller om man vil, forløberen for sanskrit.

Vedisk er en nær efterkommer af protoindoeuropæisk, det rekonstruerede ophav til alle indoeuropæiske sprog. Det er det ældste bevarede sprog i den indoiranske gren af de indoeuropæiske sprog. Det er nært beslægtet med det old-persiske sprog som avesta, et vigtigt skrift i mazdaismen, er skrevet på.