Vedvarende sorglidelse

Vedvarende sorglidelse (VSL) er en ny psykiatrisk diagnose, der offentliggøres i WHO's internationale diagnosesystem ICD-11 i 2018.[1]

Vedvarende sorglidelse (også kaldet forlænget sorg, kompliceret sorg mv.) består af to hovedgrupper af symptomer. 1) Separationsangst i form af ét eller flere symptomer på stærk længsel efter den afdøde enten dagligt eller i invaliderende grad. 2) Fem ud af ni kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige symptomer enten dagligt eller i invaliderende grad, fx forvirring over sin rolle i livet eller en reduceret selvoplevelse, problemer med at acceptere tabet, manglende tillid til andre, bitterhed, følelsen af, at det er svært at komme videre, følelsesmæssig lammelse, en oplevelse af at livet er utilfredsstillende, tomt eller meningsløst siden tabet.[2][3]

For at leve op til kriterierne for VSL skal symptomerne 1) først være opstået efter dødsfaldet, 2) have medført klinisk signifikant nedgang i sociale, professionelle eller andre vigtige funktionsområder, 3) have været til stede gennem ”længere tid”, defineret som minimum 6 måneder efter tabet.[4] Varighedskriteriet på et halvt år, før man kan diagnosticere VSL, giver plads til, at naturligt intense sorgreaktioner kan aftage, inden man vurderer, om en sorgreaktion er patologisk. Dette kriterium giver dermed også plads til den store individuelle variation, der er i naturlige sorgforløb.[3]

ReferencerRediger

  1. ^ Maercker et al., 2013
  2. ^ Prigerson et al., 2009
  3. ^ a b O'Connor et al., 2017
  4. ^ Larsen et al., 2018

LitteraturRediger

  • Larsen, L.; Lauritzen, L.; O'Connor, M. (2018). Kompliceret sorg - et etableret begreb: Vedvarende sorglidelse - en ny diagnose. Psyke & Logos.  (i tryk)
  • Maercker, A.; Brewin, C.; Bryant, R.; Cloitre, M.; van Ommeren, M.; Jones, L.; Reed, G. (2013). "Diagnosis and classification of disorders specifically associated with stress: proposals for ICD-11". World Psychiatry (12): 198-206. 
  • O’Connor, M.; Lundorff, M.; Johannsen, M. (2017). "Skal vi diagnosticere sorg?". P – Psykologernes Fagmagasin (12): 26-28. 
  • Prigerson, H.; Horowitz, M.; Jacobs, S.; Parkes, C.; Aslan, M.; Goodkin, K.; Maciejewski, P. (2009). "Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11". PLoS Medicine (6).