Videnstyring

Vidensstyring, (videnstyring eller "Knowledge management") omfatter en række teknikker, som organisationer anvender til at identificere, skabe, repræsentere, distribuere og formidle hvad der vides, og hvem, der ved det. Internationalt har området været etableret som undervisnings- og forskningsfag siden 1995 med egne tidsskrifter. Det er især knyttet til uddannelser i informationsteknologi og 'Human Resource Management'.

LitteraturRediger

  • Kastberg, Peter, Schreiber, Trine, Ditlevsen, Marianne Grove, Harbo, Karen & Ole Lauridsen, Ole (2007). Personligt Knowledge Management – fra information til viden via læring. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
  • Schreiber, Trine & Moring, Camilla (1999). Fra information management til knowledge management. I:Informationsspecialisten. Udgivet af Dansk forening for information og dokumentation, nr.1, årg.1.
  • Schreiber, Trine (2002) Videnstyring som analyse af organisationens viden. I: Biblioteksarbejde, Temanr: Videnstyring. Nr.64, 22.årgang., s.7-23.
  • Schreiber, Trine og Harbo, Karen (2004) Personlig videnstyring – nyt undervisningsemne for bibliotekarer? Bibliotekspressen, nr.4, s.106-107.
  • Schreiber, Trine og Harbo, Karen (2004) Personlig videnstyring – om at finde vej gennem informationsmængden. DF-Revy, 27.årgang, nr.3.
  • Schreiber, Trine og Harbo, Karen (2004) Information Literacy and Personal Knowledge Management. Proceedings of the 12th Nordic Conference for Information and Documentation. September 1-3, 2004, Aalborg, Denmark.