Visuel perception er den psykologiske proces, der efterfølger selve synssansningen, hvor det sansede fortolkes ved hjælp af såkaldte 'cues'. For eksempel er det et 'cue', at der er forskel i størrelse, når man skal bedømme afstande.

Se også redigér