Voer Birketing

Voer Birketing, en retsinstans, nævnes første gang i historien i 1578. Birket blev oprettet af den daværende lensherreVoergaard Slot, og tinget fik tilholdssted i en mindre bygning på slottets område.

Bindingværksbygning, tidligere anvendt af adminstrationen for Voer Birketing

Birkeretten kunne fælde dom over de bønder, som levede på Voergaards jorde. Lensherren kunne ikke selv virke som dommer, men havde ret til at beskikke en sådan.

Birketinget lukkede i 1820 med stor stigning i kriminaliteten til følge, hvilket medførte, at beboerne tog loven i egen hånd i 1840 med et opgør med de kriminelle. Fire personer omkom i konflikten.

Voer Birketing blev i samtiden kendt, da 132 af Voergaards bønder fik bøder for at forædle deres produkter ved omdanne dem til brændevin.

KildeRediger

Runa Christensens Voergaard Levende Historie

 Spire
Denne artikel om Danmarks historie er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.