Vordingborg Amt blev oprettet i 1662 af de tidligere Vordingborg Len og Jungshoved len. Det omfattede herrederne:

Amtet blev i 1750 sammenlagt med Tryggevælde Amt der blev nedlagt efter reformen af 1793, og derefter indgik i Præstø Amt.

Amtmænd redigér