Wikipedia:Artikler med døde eksterne henvisninger

Hvis du har fundet en ekstern henvisning, som ikke længere fungerer, bedes du gøre opmærksom på dette eller, hvis det er muligt, reparere den.

Generelt redigér

Når et websted tilhørende f.eks. et større medie eller myndighed gennemgår en omstrukturering kan det medføre, at et stort antal eksterne henvisninger i forskellige artikler ophører med at fungere. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at gennemgå henvisningerne systematisk, enten manuelt eller med en bot, for at rette dem. Det er dog vigtigt at de ikke blot fjernes.

Reparation af et dødt link redigér

Hvis en ekstern henvisning ikke længere fungerer, skal man ikke bare fjerne den. Årsagen til at en ekstern henvsining er død (og kan repareres) kan f.eks. være:

 • Adressen kan være fejlstavet eller have et forkert format.
 • Webstedet kan have skiftet adresse (domænenavn).
 • Webstedet kan have ændret sin interne struktur, og siden flyttet til en anden (under)adresse.
 • Nyheder publiceret på et websteds forside forsvinder normalt hurtigt derfra, men findes stadigvæk på en anden adresse.
 • Webstedets servere kan være midlertidigt nede.

Hvis henvisningen ikke kan repareres jf. ovenstående kan man overveje i stedet at henvise til en arkiveret kopi på http://archive.org, hvis en sådan er tilgængelig.

Det kan også være at selve artiklen findes et andet sted. F.eks. kan en videnskabelig artikel ofte findes på journalens websted, forfatterens websted og på websider hvor journalen kan bestilles. Visse af disse websteder kan kræve tilmelding (nogle gange mod betaling), hvilket dog ikke i sig selv gør henvisningen værdiløs.

Som oftest publiceres en artikel på internettet også i trykt format. Hvis henvisningen fører til et websted tilhørende en avis, tidsskrift, tv-kanal eller myndighed er det usandsynligt at informationen kun findes på internettet. I dette tilfælde kan henvisningen erstattes med en reference til den trykte version.

Det kan også være, at henvisningen kan erstattes med en anden som bidrager med den samme eller lignende information.

At gøre opmærksom på et dødt link redigér

Der findes flere muligheder for at gøre opmærksom på døde eksterne henvisninger. Du kan efterlade en besked på artiklens diskussionsside, eller (medmindre artiklen er skrivebeskyttet) mærke det direkte i artiklen.

Meddelelse på diskussionssiden redigér

En sådan meddelelse behøver ikke at udformes på en bestemt måde, men bør heller ikke kun lyde f.eks. "Ekstern henvisning nr. 4 er ikke længere tilgængelig". Derimod bør den indeholder hele det defekte link, da rækkefølgen kan ændre sig og meddelelsen dermed ikke længere er korrekt.

Markering i artiklen redigér

Du kan også i selve artiklen mærke en ekstern henvisning som værende ikke længere tilgængelig. Det gøres som oftest med skabelonen {{Dødt link}}, som benyttes på følgende måde:

Kildeteksten til det døde link
* [http://deadlink.example.org/deadlink.html Det døde links sidetitel]

ændres til

* [{{Dødt link|inline=ja|url=http://deadlink.example.org/deadlink.html}} Det døde links sidetitel]

Denne måde har den fordel, at artikler med sådanne døde links som mærkes med nævnte skabelon automatisk tilføjes til Kategori:Artikler med døde links og at de findes af en Bot, som automatisk sætter dem på vedligeholdelseslisten nedenfor.

Fjernelse af henvisningen redigér

Hvis en kildehenvisning er blevet fjernet med den eneste begrundelse at den ikke fungerer, bør den gentilføjes og forsynes med skabelonen {{Dødt link}}. Grunden til at en ekstern henvisning fjernes bedes altid angivet i redigeringsopsummeringen eller på artiklens diskussionsside, da det at henvisningen er død ikke i sig selv er nogen god grund til, at den blot fjernes. Gyldige grunde til at fjerne en død ekstern henvisning kan være:

 • Henvisningen har været mærket som død i længere tid uden at kunne rettes.
 • Henvisningen er (evt. flere gange) blevet forsøgt rettet uden held.
 • Henvisningen bedømmes som værende mindre interessant og ikke værd at forsøge på at rette eller erstatte (dette er ofte tilfældet med eksterne henvisninger, hvor indholdet ikke anvendes som kilde).
 • Det er åbenlyst, at det ikke er muligt at rette linket.
 • Webadressen som henvisningen førte til er blevet erstattet af andet indhold, som det er upassende at henvise til (vær opmærksom på at det tidligere indhold ofte kan findes på en arkivadresse eller andetsteds på nettet).
 • En brugbar erstatning for henvisningen er blevet tilføjet i stedet.

Hvis en kildehenvisning til en bog, artikel eller lignende også indeholder en ekstern henvisning skal hele kildehenvisningen ikke fjernes, også selv om den eksterne henvisning er permanent død.

Forebyggelse redigér

Man kan forebygge døde links på forskellig vis, og ved behov gøre det lettere at reparere et "dårligt" link:

 • En del websteder har flere adresser til det samme materiale, hvoraf en anses som permanent.
 • Benyt arkiveringstjenester, hvor webstedet kan findes efter at det er forsvundet fra den oprindelige adresse.

Når henvisningerne er enten slettet eller rettet skal de fjernes fra denne liste.

Listen er baseret på kørsel af FribergBot senest 5. september 2013.

Listen er delt på 10 undersider: