Wikipedia:Grundstofreferencer

På disse sider findes anbefalede værdier for mange af grundstoffernes egenskaber, sammen med referencer, samlet. Alle ændringer i infoboksdataene bør tjekkes mod disse sider, og/eller de tilgængelige referencer bør udvides tilsvarende, så valget for og imod visse værdier forbliver transparent og let sporbart.

ReferencerRediger