Hjælp:Kilder/Tekstskabelon

Disse skabeloner kan anvendes, når man skal søge en rettighedshaver om tilladelse til at bruge en tekst på Wikipedia. Da anvendelsesmuligheder for artikler på Wikipedia er meget vidtrækkende, er det vigtigt, at vedkommende fuldt ud forstår, hvad en evt. givet tilladelse betyder i praksis.

Da det kan være svært at udforme en høfligt forespørgsel, der dækker bredt nok, er her samlet et eksempel på, hvordan et spørgsmål kan se ud og så det svar, der efterfølgende skal sendes ind.

Dog må du også være opmærksom på at alt publiceret materiale, inklusiv online materiale, frit kan refereres, af alle og enhver.

Held og lykke!

Spørgsmål

redigér

Kære forfatter.

Jeg skriver til dig som aktiv bruger og skribent på Wikipedia, den frie encyklopædi (http://da.wikipedia.org), hvor jeg skriver om emne. I den forbindelse ville jeg meget gerne anvende din tekst på URL.

Da Wikipedia er en fri encyklopædi, betyder det, at andre har lov til at ændre i artiklerne, kopiere dem og endda efterfølgende anvende dem kommercielt - dog mod kildeangivelse og forfatteroplysninger. For at sikre dette, er alle artiklerne udgivet under Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.da), der blandt andet forbyder, at værker under denne licens udgives under andre licenser.

For at kunne opfylde kravene i denne licens om at kreditere forfatterne, har hver eneste artikel på Wikipedia, en "historik", så man altid kan se, hvem der har tilføjet hvad, hvornår. F.eks. kan du for artiklen Danmark se alle ændringer her: http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Danmark&action=history

Hvis du forstår disse vilkår og kan acceptere dem, skal du sende en e-mail-erklæring til adressen info-da wikimedia.org, så tilladelsen kan gemmes. På denne måde, kan man også finde frem til den en dag i fremtiden, hvis det skulle blive nødvendigt.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen Afsender

Til info-da wikimedia.org.

Jeg, ‹angiv navn›, tilkendegiver hermed, at jeg er skaber af og/eller enerettighedshaver af ‹angiv værk›, fundet på URL ‹angiv link-adresse til værk›.

Jeg giver hermed tilladelse til frigivelse af det/de angivne værk(er), under licensen Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported. I det efterfølgende vil begrebet "værk"/"værket" blive anvendt - uanset, om der er tale om et eller flere værker.

Jeg accepterer, at jeg giver hvem som helst rettigheder til uindskrænket anvendelse (også i kommercielt øjemed) og til at skabe afledte værker i alle henseender, så længe de for den valgte licens angivne betingelser og gældende lovgivning overholdes.

Jeg er opmærksom på, at jeg i enhver henseende beholder ophavsretten til mit værk, og at jeg bibeholder retten til at blive krediteret i henhold til den angivne licens' betingelser. Eventuelle afledte værker skabt af andre behøver ikke blive krediteret til mig.

Jeg er opmærksom på, at den valgte licens kun omhandler ophavsrettigheder, og at jeg bibeholder retten til at agere fornødent over for folk, der anvender værket på en injuriepådragende måde, i strid med privatlivsrettigheder, varemærkelovgivning m.fl.

Jeg accepterer, at jeg ikke kan fortryde denne tilladelse samt, at værket kan forblive permanent på Wikimedias projekter.

‹sted› den ‹dato›, ‹angiv navn›