Wikipedia:Transklusion

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Transklusion henviser til et dokuments inklusion af et andet dokuments indhold via henvisning. På Wikipedia fungerer transklusion ved at MediaWiki-softwaren vil henvise til indholdet på en side, skabelonen, og inkludere dens indhold i indholdet på en anden side - målsiden. På samme måde som et sidenavn kan blive til en henvisning ved at placere dens navn i [[dobbelte klammer]], kan ethvert sidenavn blive en skabelon ved at placere det i dobbelte bøjede klammer, {{Navnerum:Sidenavn}}. Ændringer i skabelonen vil derefter automatisk blive reflekteret på alle sider, som den er blevet transkluderet i (omend det til tider kan være nødvendigt at rense browserens cache).

Hvis skabelonens sidenavn ikke begynder med et navnerum antages det at den pågældende side befinder sig i Skabelon-navnerummet. For at henvise til en side i det "centrale" navnerum, dvs. artikel-navnerummet, er det nødvendigt at sætte et kolon (:) før sidenavnet. Eksempler:

Man kan bestemme hvilke dele af en sides indhold, der skal kunne transkluderes, ved at omklamre den pågældende tekst med tagsne <noinclude>, <onlyinclude> eller <includeonly> i kildesidens wikitekst. Via disse tags kan man sørge for at skabelonen kun transkluderer dele af kildesiden, ellers vil de dobbelte bøjede klammer altid transkludere alt indhold fra siden.

Transklusion sker hver gang siden indlæses, når skabelonen renderes. En anden mulighed med samme mekanisme er at substituere skabelonen ved at skrive {{subst:Sidenavn}} i stedet for {{Sidenavn}}. Herved bliver skabelonens indhold indsat direkte i målsiden - dvs. at {{subst:Sidenavn}} på målsiden bliver erstattet (engelsk: substituted) af skabelonens indhold. Denne kommando udføres kun en enkelt gang - nemlig når man gemmer sin redigering.

Se også redigér