Wikipedia:Ugens artikel/Uge 6, 2022

Overbygaard, en rekonstrueret gård fra romersk jernalder.

Romersk jernalder er en betegnelse for jernalderkulturen mellem år 1 og 400 e.v.t. i Skandinavien, Nordtyskland og Nederlandene. Navnet er udtryk for, at Romerrigets indflydelse i området blev markant større i denne periode. Den foregående kaldes normalt førromersk jernalder og den efterfølgende germansk jernalder.

Der er i Skandinavien mange steder fundet tegn på import fra Romerriget, fx amforaer og krukker brugt til varetransport, luksusprodukter som glasbægre, bronzefigurer og udsmykkede metalvarer, og for første gang optræder der fx spillebrikker i det nordiske område. Også romerske våben i store mængder optræder i våbenofringer i fund fra perioden.

Perioden var urolig. Flere store fund af ofringer af krigsbytte er en afspejling af politiske begivenheder der rakte langt ud over landsbyfællesskabet og lokalområdet. Disse fund viser. at regulære hære blev samlet, og at der blev dannet alliancer mellem nabofyrster, som blev opretholdt over flere årtier. Der tegner sig et billede af forbund i Sydnorge, Østsverige om Mälaren og et stort forbund bestående af Jylland, Fyn, Sjælland og Sydsverige.

Efterhånden mistede Romerriget sin dominans i de vestlige provinser, og nabofolkeslag, herunder mange germanske, begyndte i stigende grad at foretage plyndringstogter ind i romersk territorium for til sidst at tage magten i store landområder, den såkaldte folkevandringstid. (Læs mere..)