Wikipedia:VisualEditor/TemplateData

Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.
      Sprog: teksten er via Content Translation fra den tilsvarende engelske - flere afsnit nederst er ikke medtaget
      Nogle af de nævnte logsider findes måske endnu ikke på dansk?


TemplateData er den standardiserede beskrivelse af en skabelon, der anvendes af VisualEditor for at forbedre skabelonoplevelsen for brugeren. VisualEditor indeholder en guide til at redigere skabeloner, men for at guiden kan være nyttig, er det nødvendigt at redegøre for de specifikke oplysninger om hver enkelt skabelon, det vil sige en kort beskrivelse af skabelonens formål og dens parametre. Denne information er kodificeret formelt ved hjælp af "TemplateData".

Redigering uden TemplateData redigér

Uden TemplateData er det nødvendigt at tilføje hver parameter manuelt ved indsættelse af en ny skabelon.

Der gives i den situation ingen oplysninger om, hvad værdien af parameteren skal være.

Redigering med TemplateData redigér

Hvis skabelonen i sin dokumentation indeholder "TemplateData", får man en liste over de parametre der understøttes og en beskrivelse af dem.

TemplateData giver baggrund for hver parameter og gør det lettere for brugeren at ændre skabeloner.

Tilføjelse af TemplateData redigér

Enhver kan hjælpe ved at tilføje TemplateData til skabeloner (især vigtige skabeloner som infobokse), så de er lettere at redigere i VisualEditor. Det følgende er et minimalt eksempel, der er placeret på en skabelons dokumentationside:

<templatedata>{
 "description": "insert description here",
 "params": {
  "first parameter": {
   "label": "x",
   "description": "x",
   "type": "string",
   "default": "default value",
   "required": false
  }
 }
}</templatedata>

Man kan også tilføje eller redigere TemplateData ved hjælp af en GUI, ("Graphical user interface", "Grafisk brugerflade") ved at trykke på nedenstående knap, der vises øverst på siden når der redigeres: Manage TemplateData

En "TemplateData tutorial" på engelsk forklarer mere i detaljer, hvordan man tilføjer oplysninger om TemplateData til en skabelon.

Almindeligt brugte skabeloner redigér

Vedligeholdelse af lister redigér

Her er en liste over de mest anvendte skabeloner. Når man har tilføjet TemplateData til en skabelon, tilføjes en markering med {{Gjort}} bag. Listen med nye tilføjelser vil løbende blive opdateret. Det er tilrådeligt at gøre en såkaldt null-redigering på selve skabelonsiden for at tvinge systemet til at opdatere databasen. Man kan også se på denne liste over populære skabeloner uden TemplateData (engelsk) eller denne liste med populære skabeloner (engelsk) fra maj 2015.

 • For afsluttede emner, se den bot-genererede logside Wikipedia:VisualEditor/TemplateData/Liste.
 • Hvis man er færdig med et emne, tilføj {{Gjort}} efter den post, indtil det ønskede punkt vises på logsiden.
 • Hvis man har fuldført et emne delvist, tilføjes {{Delsvis gjort|<forklaring om, hvad der stadig skal gøres>}}. Den skal ikke fjernes før opgaven er fuldført. "Delsvis færdiggjorte" emner vises på logsiden, som om de var gennemført.
 • Skabeloner der ikke egner sig for TemplateData eller som har tekniske problemer: tilføj {{Ikke udført|<forklaring om hvorfor TemplateData ikke kunne tilføjes>}}.

Se også redigér