Wikipedia:Wikipediajournalen/Arkiv/december 2010/Hvornår er en virksomhed notabel?

Wikipediajournalen

Hvornår er en virksomhed notabel?

Af EPO, 17. november 2010

Der har hen over efteråret været en diskussion på Landsbybrønden om, hvilke kriterier en virksomhed eller forening skal opfylde for at blive notabel. Diskussionen har primært foregået med Bruger:EPO på den ene side som forfatter til udkastet og Bruger:Dannebrog Spy på den anden side med kommentarer.

At et udkast til notabilitetskriterier ikke diskuteres af flere brugere giver en risiko for, at der kommer til at mangle nogle vigtige pointer i diskussionen. Derfor er dette en oplagt mulighed for DIG at påvirke, hvordan man skal afgøre notabilitet på dansk Wikipedia i fremtiden.